TwynstraGudde: aandacht voor verkeersveiligheid past bij kantoor waar mensen nummer 1 zijn

We spreken met een directielid van consultancybureau TwynstraGudde, Micky Adriaansens. Het bedrijf is werkgever van zo’n 300 professionals. Daaronder vallen zo’n 250 fee earners, waarvoor men gebruik maakt van 170 leaseauto’s.

Verantwoorde werkplek

‘Onze mensen zijn verreweg onze belangrijkste assets. Dat betekent dus dat we sinds de oprichting van ons bureau aandacht hebben voor een verantwoorde werkplek. Nu is die plek als gevolg van corona hoofdzakelijk thuis. Daarom bieden we onze collega’s ook daar de juiste faciliteiten, zodat ze hun werk – ergonomisch verantwoord – optimaal kunnen uitvoeren. Maar daar hoort meer bij: het stimuleren van vitaliteit, zoals tips over wandelen, competities als het gaat om aantallen voetstappen per dag, yogalessen, et cetera.’

Fysieke versus mobiele werkplek

‘Traditioneel zijn onze professionals veel op pad. En dat weet je ook als je bij ons komt werken: de klantvraag blijft immers leidend. En omdat zo’n 60-70% van onze klanten zich bevindt in het publieke domein, zie je ook dat we veel maatschappelijk geëngageerde consultants hebben. En dat zijn mensen die – in alle eerlijkheid – écht geen kick krijgen van heel hard rijden. Porsches zie je bijvoorbeeld niet terug in ons wagenpark. Maar omdat lang niet al onze klanten makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken zijn, maken we relatief veel autokilometers. We zien overigens wel dat die kilometers jaarlijks afnemen. Vooral bij jongeren (de helft van de medewerkers is onder de 35 jaar) valt op dat ze heel andere mobiliteitswensen hebben dan consultants van mijn generatie. Juist daarom gaan we de stap zetten naar een soort persoonlijk mobiliteitsbudget – naast elektrificering van de leaseauto’s. Dus meer emissieloos, meer OV, meer fietsen, meer autodelen. Niet zo raar overigens: onze jongere collega’s wonen in de binnenstad waar je een auto ook helemaal niet kwijt kunt.’

Ben nu onderweg, bel je later terug

‘Door die grote maatschappelijke betrokkenheid van onze collega’s merk je ook dat iets als MONO-rijden gewoon een vanzelfsprekendheid is. Daar hoeven we als management – behoudens ons eigen voorbeeldgedrag – eigenlijk niet op de sturen. Steeds meer zien we dat onze mensen als ze mobiel zijn hun telefoon uitzetten: “Ben nu onderweg, bel je later terug.” Daarmee kiezen ze voor focus op het verkeer. Met als bijkomend voordeel ook een reflectiemomentje. Waarin je nog eens kunt nadenken over een aantal zaken. In de regel heel waardevol!’

Verkeersveiligheid als facet van een totaalpakket

‘Die prioritering op verkeersveiligheid is een onderdeel van een totaalpakket. Zoals het streven om het meest duurzame kantoor te zijn. Of volledig fossielvrij te rijden in 2030. Daarin laten we ons ook voeden door onze jongere collega’s: Jong TG. Feeling houden met deze groep ervaren we als erg verfrissend.’

In cocreatie met elkaar aanpakken

‘Als werkgever pakken wij zeker onze rol en verantwoordelijkheid waar het gaat om onze cirkel van invloed qua verkeersveiligheid. Daarom vinden we een benadering als deze – waarin overheid en werkgevers elkaar versterken in cocreatie – ook zo super. Want we hoeven elkaar niet te overtuigen dat de wereld zodanig complex is dat het een illusie is om te denken dat je het vraagstuk van verkeersveiligheid in Den Haag kunt oplossen. Heel goed dus dat er een appèl wordt gedaan op werkgevers!’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen