BDO: de basis van onze cultuur wordt gelegd in onze klantteams, dáár coachen we onze mensen

We spreken de bestuursvoorzitter van BDO, René Nelis. Veel BDO’ers reizen voor de uitvoering van hun werkzaamheden door het land. BDO vindt het belangrijk dat iedere medewerker die zich per auto van A naar B verplaatst, zijn of haar verantwoordelijkheid neemt op de weg en bewust is van het verkeer.

BDO is een netwerkorganisatie waarin wereldwijd 167 landen samenwerken op het gebied van audit, accountancy, tax en consultancy. In Nederland heeft BDO 17 kantoren en zo’n 2.700 collega’s. Het wagenpark telt zo’n 1.600 auto’s, (waarvan 25% inmiddels elektrisch is).

Traditioneel gesitueerd langs de snelweg

‘Bij BDO hebben we jarenlang een beleid gehad waarbij onze kantoren gesitueerd waren langs de snelweg. Naast zichtbaarheid, waren de goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid mooie voordelen hiervan. Maar dat was in de tijd dat we óf op kantoor zaten óf bij de klant. De coronacrisis heeft ons geleerd dat het thuiswerken in combinatie met bezoeken aan kantoor/klant ook goed werkt. Daarmee verandert langzaam maar zeker de functie van een kantoor van (vaste) werkplek naar voornamelijk een ontmoetingsruimte waar we met elkaar samenwerken en kennis delen. Er zijn minder concentratieplekken nodig, want dat type werk doe je thuis – mits de thuissituatie zich daarvoor leent uiteraard.

We werken binnen BDO nu en ook na de coronacrisis hybride, oftewel plaatsonafhankelijk op basis van wat het beste past bij de werkzaamheden, de samenwerking met collega’s op dat moment én de persoonlijke situatie en voorkeur. Daardoor zitten we een stuk minder vaak in de auto. En de niet gereden kilometers zijn het veiligst, een mooi bijkomend voordeel! Deze beweging (die ook in lijn is met onze duurzaamheidsambitie) zorgt ervoor dat we ons kantorenbeleid aan het herzien zijn: zo hebben onze nieuwe BDO-kantoren een centrale liggen in de buurt van een station en in een bruisende omgeving, midden in de samenleving. Onze nieuwe huisvesting in Rotterdam en Tilburg zijn hier mooie voorbeelden van.’

Verkeersveiligheid deels eigen verantwoordelijkheid

‘Wij werken binnen BDO met professionals. Hoogopgeleide mensen die goed in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen, ook op het gebied van verkeersveiligheid en MONO rijden. Uitgebreide procedures en werkinstructies, dát werkt bij ons niet. Wat wél werkt is coaching on the job. Vanuit het bevorderen van het vakmanschap. Hechte (klanten)teams die qua senioriteit heel divers zijn samengesteld: van schoolverlater tot senior partner. In die teams worden onze medewerkers de ongeschreven regels bijgebracht. Wat wel en niet werkt. En hoe we als BDO werken. En dat marcheert eigenlijk prima. In de geest van ‘never change a winning team’.'

Auto blijft komende jaren belangrijk

‘Gelet op de aard van ons werk – met vaak klanten op plekken die niet zo makkelijk met OV te bereiken zijn – zal de auto voor ons een belangrijk vervoermiddel blijven de komende jaren. Met wel méér nadruk op elektrische auto’s. Want realiseer je ook dat een auto bij een groot deel van mijn collega’s als een niet onbelangrijke arbeidsvoorwaarde wordt gepositioneerd. Wel verwachten we dat de reistijd met hybride werken ook in de toekomst met ongeveer de helft zal verminderen.’

Over drie tot vijf jaar

‘Tsja, als je mij vraagt waar we met ons mobiliteitsbeleid over een jaar of drie tot vijf staan dan denk ik dat er voor ons als BDO de volgende twee dingen geoperationaliseerd zullen hebben. Als eerste: ons vervoer zal schoner zijn – met minder uitstoot. Ten tweede: we zullen efficiënter reizen – in de zin van: moeten we wel op pad óf kan het ook digitaal vanuit huis of kantoor? En dat geldt niet alleen voor kilometers die we afleggen met de auto, maar óók voor lange afstanden met bijvoorbeeld het vliegtuig. Zo heb ik dit jaar volop geparticipeerd in verschillende global overlegstructuren die allemaal digitaal hebben plaatsgevonden. Natuurlijk geeft dat soms wat beperkingen en is het uitdagender om dezelfde dynamiek als fysieke meetings te creëren, maar het belangrijkste: het werkt. Én het is veilig en efficiënt!’ 

Een collega een het woord

Mike van Buul (Adviseur Huisvesting BDO):

'Een groot aantal factoren heeft invloed op ons mobiliteitsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid, onze meer hybride manier van werken, veranderende wet- en regelgeving en de eerder genoemde veranderende locatie van onze kantoren. Tegelijkertijd zien we dat veel medewerkers in toenemende mate behoefte hebben aan flexibiliteit en keuzevrijheid. Immers, in het kader van onze hybride manier van werken maakt de vraag ‘hoe ga ik naar mijn werk?’ plaats voor een aantal andere vragen, zoals: ‘Ga ik reizen of werk ik thuis?’ En ‘Als ik reis, hoe en hoe laat ga ik dan? Reis ik in de spits of werk ik eerst nog een paar uurtjes thuis om de drukte op de weg te mijden?’ 

Dit alles vraagt om een ander mobiliteitsbeleid. In het kader hiervan voert BDO vanaf 2022 de mobiliteitskaart van Shuttel in. Met deze mobiliteitskaart kunnen medewerkers gebruik maken van allerlei vormen van mobiliteit. Van een leenauto, tot aan de bus en trein. Met de pas kan ook worden getankt of geladen. Hiermee willen we medewerkers faciliteren in het maken van een weloverwogen keuze en combinaties van vervoer. De reisbewegingen worden hierdoor nog beter afgestemd op de behoefte van die dag. In combinatie met steeds meer locaties die vanaf een snelweglocatie in de richting van een station verhuizen, biedt dit enorm veel nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Waar de auto tot voor kort ons mobiliteitsbeleid domineerde, worden de medewerkers met de invoering van de mobiliteitskaart beter gefaciliteerd om anders te kiezen. We spelen hiermee ook in op de regionale verschillen in mobiliteitsbehoeften. Zo heeft een medewerker die in Randstad woont en zijn of haar auto vaak kilometers verderop moet parkeren en daar ook nog eens een peperdure parkeervergunning voor aan moet schaffen, wellicht een andere mobiliteitsbehoefte dan iemand die wat meer in de periferie woont.'

Mike van Buul

Afbeeldingen

Cookie-instellingen