Drank, drugs en ... ?

Rijden onder invloed van alcohol of drugs tolereren we niet. Niet in ons dagelijkse leven. Niet in het zakelijke verkeer. Maar onderweg even een appje beantwoorden of bellen accepteren we al iets sneller. Het is geen taboe. En dat terwijl rijden zonder zicht op de weg levensgevaarlijk is.

Heb jij daar als werkgever wel voldoende aandacht voor? Want als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook op de weg!

Tim Swanborn, Risk Manager Fleet bij Allianz Nederland Schadeverzekering en lid van het Netwerk Mobiliteit & Transport bij het Verbond van Verzekeraars, deelt zijn kijk op het onderwerp verkeersveiligheid bij werkgevers.

Hoe om te gaan met afleiding?

´Helaas zie je dat lang niet overal in het mobiliteitsbeleid van werkgevers terugkomen. Niet in het chauffeurshandboek, niet in het autoreglement. Ja, er staat wel in dat het verboden is om met drank of drugs boven de wettelijke norm de bedrijfsauto te besturen en dat ‘roekeloos’ gedrag kan leiden tot ontslag. Maar, ik zie zelden dat er iets wordt vastgelegd over hoe medewerkers moeten omgaan met afleiding. Wat wel en niet toegestaan is met de smartphone, navigatie, boordcomputer of tablet.

Veel bedrijven gaan er blijkbaar van uit dat bestuurders zelf hun verantwoording nemen bij de omgang met de smartphone of bij MONO rijden. En dat is vreemd. Werkgevers wijzen wel nadrukkelijk op het rijden onder invloed van drank en drugs, maar niet hoe om te gaan met hun elektronische apparatuur.

Als Risk Manager Fleet van een van de grootste autoverzekeraars van Nederland stel ik vast dat ondernemingen het gevaar van ‘afleidingsvrij’ of MONO rijden wel degelijk zien en onderkennen, maar er sociaal, maatschappelijk en bedrijfsmatig nog onvoldoende op reageren. Ze zetten het inzicht nog niet om in preventief beleid. Terwijl dat helemaal niet zo moeilijk is.´

Stap 1: Leg voorschriften afleidingsvrij rijden vast

´Vrijwel elk bedrijf heeft een (huishoudelijk) reglement met omgangsvormen, afspraken en regels. Hierin kun je dus ook duidelijk vastleggen wat je beleid is tegenover afleidingsvrij rijden. Je kunt dit uiteraard ook opnemen in een autoreglement of chauffeurshandboek. Daarbij kun je verwijzen naar de Wegenverkeerswet (WVW).

Die wet stelt niet alleen het rijden onder invloed strafbaar, maar stelt ook dat het verboden is om een mobieltje (of een muziekspeler, tablet of navigatiesysteem) vast te houden tijdens het rijden. Ook mag je de telefoon niet tussen je oor en schouder geklemd houden. Als je stilstaat, mag je de telefoon wel in de hand houden. Het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden valt volgens de WVW en het Wetboek van Strafrecht onder roekeloos rijgedrag.

‘Maak duidelijk wat wel en wat niet mag met de smartphone’

De telefoon mag wel bediend worden als deze in een houder op het dashboard zit. Ook mag je spraakbediening gebruiken. Maar met de telefoon in een houder mag je níet appen, omdat hiermee gevaar of hinder voor andere weggebruikers ontstaat

Bedrijven doen er goed aan vast te leggen dat zij zich aan de wet conformeren en dat overtreding van die wet kan leiden tot ontslag. En liefst met praktische voorbeelden. Dit maakt het voor bestuurders duidelijk wat wel en niet van hen wordt verwacht.´

Stap 2: Pas de voorschriften in de praktijk toe

´En als je dit vastlegt, heb je ten minste de juridische kant geregeld. Maar dat is wel het minimale wat je kunt en moet doen. Want er is ook de kant van de veiligheid, jouw verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. En dus moet je ook nadenken hoe je dit beleid implementeert en handhaaft. Verkeersveiligheidsbeleid eindigt niet bij wat voorschriften en het eisen van een geldig rijbewijs! Het is dagelijks beleid. Hoe dat werkt?

Heeft een medewerker schade aan de auto of een aanrijding gehad? Dan moet je dit altijd bespreken. Tijdens dit gesprek moet duidelijk worden wat er is voorgevallen en hoe dit voorkomen had kunnen worden. De uitkomst van dit gesprek leg je vast en laat je door je medewerker ondertekenen. En vervolgens communiceer je het voorval en de lessen eruit naar de andere bestuurders, bezorgers of chauffeurs. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!´

Stap 3: Werk continu aan de bewustwording van medewerkers

´Allianz heeft een uitgebreid Risk Management Fleet Programma voor bedrijven. Vast onderdeel daarvan is een bewustwordingssessie voor alle medewerkers van de onderneming. Want wij zijn ervan overtuigd dat een goedwerkende veiligheidscultuur iets is van het gehele bedrijf en van alle medewerkers. Het gaat om bewustwording, gedrag en elkaar aanspreken.

Directie en management hebben daar een voorbeeldrol in. Zij moeten – ook in gedrag – aangeven hoe belangrijk zij het vinden dat medewerkers zich veilig gedragen op het werk, bij de klant en in het verkeer. Daarom spreken we vaak af dat een leidinggevende of directielid deze sessie opent en het belang ervan aangeeft. Maar ook dat hij tijdens de sessie aanwezig blijft om het belang te bevestigen en om te kunnen reageren op eventuele opmerkingen en vragen.´

"Het gaat om dagelijkse bewustzijn van veilig verkeersgedrag"

Deze bewustwordingssessies bestaan uit maximaal 20 personen en bieden veel ruimte voor interactie. En dat geeft dan ook weer inzicht aan ons en aan het management wat er speelt bij medewerkers, op de werkvloer en op de weg. Daar leren we allemaal van.

Management en medewerkers worden zich weer bewust van het belang van verkeersveiligheid en MONO rijden. En niet onbelangrijk: we zien de positieve resultaten van die sessies direct terug in onze schadecijfers. Voor even.. Want, na verloop van tijd nemen de schades weer toe. De medewerkers vallen dan weer terug in oude gewoontes. Of in MONO-loos rijden. Hoe je dat voorkomt?

  • Herhaal de boodschap van veilig en MONO rijden.
  • Verweef de lessen uit de bewustwordingssessies in je dagelijkse bedrijfscultuur.
  • Stel vooraf het verkeersveiligheidsbeleid op en leg dit vast.
  • Gebruik je beleid voor een dagelijkse aanpak van schadepreventie.
  • Voel je verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers. Dag in, dag uit.´
Het estaffetestokje gaat naar ...
Binnen een gremium van schadepreventieadviseurs is het initiatief ontstaan voor een periodieke blog om de ervaren problemen op de werkvloer aan te  kaarten. Zij willen hun verzekerde klanten helpen schade te voorkomen. Dit kan versterkt worden door de kracht van het netwerk Mobiliteit & Transport in te zetten. Met die gedachte geeft Tim het estafettestokje door aan Johan Hemmen, Manager Preventie & Risicobeheer bij TVM verzekeringen. Johan zal binnenkort een blog schrijven over zijn visie. Stay tuned!
Johan Hemmen

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen