Schiphol: bij de omschakeling naar duurzaam rijden kan veiligheid direct meeliften!

Bij Schiphol zijn er naast jaarlijks honderdduizenden verkeersbewegingen in de lucht, ook jaarlijks honderdduizenden verkeersbewegingen op de weg. Hoe zorgt Schiphol ervoor dat dit op een zo veilig en 'MONO' mogelijke manier gebeurt? We vragen het Frans van der Veen, Sr. Advisor Risk and Assurance.

Verkeersveiligheid belangrijk onderdeel performance indicators

´Voor Amsterdam Airport Schiphol (AAS) is veiligheid heel belangrijk. Het is één van de strategische ‘performance indicators’ van Schiphol. Verkeersveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van omdat AAS in feite één heel groot verkeersknooppunt is. Niet alleen door het vliegverkeer en de passagiers, maar ook als openbaar vervoers- én transportknooppunt.

De primaire rol die AAS hierin heeft, is wegbeheerder en ze is verantwoordelijk voor een soepel lopend verkeersproces. Daarbij onderscheiden wij vier gebieden: landzijdige verkeersprocessen (vóór de securitycontrole), verkeersprocessen op airside (op het platform na de securitycontrole), verkeersprocessen in de terminal én verkeersprocessen in de bagagekelder.’

Een jaarlijks verbeterplan

´Elk gebied heeft haar eigen kenmerken, maar gemeenschappelijk is het samenkomen van verschillende verkeersdeelnemers met heel diverse voertuigen, wat verkeersonveilige situaties op kan leveren. Via bijvoorbeeld gescheiden rijbanen, logische verkeerstromen, bebording en regelgeving zorgen wij bij Schiphol voor een veilig en efficiënt verkeersbeeld. In elk van de vier gebieden kijken we specifiek naar veiligheid en incidenten. Ieder jaar maken op basis daarvan een verbeterplan.´

Menselijk gedrag belangrijkste oorzaak verkeersincidenten

´Uit de analyses die wij maken, blijkt ook dat menselijk gedrag de belangrijkste oorzaak is van verkeersincidenten. En daarin zoeken we de samenwerking met de grootste werkgevers op Schiphol die gebruik maken van onze infrastructuur. Dit zijn met name de grondafhandelingsbedrijven zoals Viggo, KLM ground services, Aviapartner, Swissport, DNata en Menzies. Ook voor hen is veiligheid belangrijk omdat hun personeel in een industriële omgeving werkt. In 2020 is ‘MONO’ rijden verplicht gesteld op Schiphol. Helaas is hier door Corona iets minder aandacht voor geweest. Nu Corona grotendeels achter de rug is, keert het onderwerp MONO de komende twee jaar periodiek terug als handhavingsthema of als veiligheidsthema in samenwerking met de grondafhandelaren. Dit om de naleving verder te versterken.

We hebben met elkaar een tijdspad afgesproken om voertuigen handsfree klaar te maken, procedures aan te passen en om hun medewerkers te instrueren. AAS heeft de regelgeving aangepast en controleert nu op de uitvoering. In samenwerking met de grondafhandelaren hebben we een communicatiecampagne op handsfree communiceren gevoerd.´

Verkeersveiligheid meeliften op omschakeling naar duurzaam rijden

´Het zal Schiphol zeker helpen als vanuit de overheid werkgevers met veel vervoersbewegingen (bij ons aannemers, grondafhandelaren en transporteurs) uitgedaagd en geholpen worden om juist op een veilige verkeerscultuur stappen te zetten. Dit heeft niet alleen nut op Schiphol, maar ook wanneer onze medewerkers én passagiers van en naar Schiphol reizen. Zeker als dat gekoppeld kan worden aan meer concrete incentives: duurzaamheid en betrokkenheid van verzekeraars. Op het gebied van duurzaamheid moet iedereen stappen zetten. Juist bij de omschakeling naar duurzaam rijden en rijden met duurzame voertuigen kan de aandacht voor veiligheid direct meeliften. Verzekeraars kunnen een verschil maken in kosten, of helpen om kosten van uitval nog beter inzichtelijk te maken. Daar kunnen we allemaal baat bij hebben.´

Duurzaamheid & betrokkenheid verzekeraars

Synergie duurzaamheid en verkeersveligheid

Denk hierbij aan voorbeelden zoals hybride werken (niet gereden kilometers zijn niet alleen het zuinigst, maar ook het veiligst) en spitsmijden (het mijden van files zorgt voor minder uitstoot, minder kans op kop-staartbotsingen en minder stress).

Betrokkenheid verzekeraars

Binnen een gremium van schadepreventieadviseurs is het initiatief ontstaan voor een periodieke blog om de ervaren problemen op de werkvloer aan te  kaarten. Zij willen hun verzekerde klanten helpen schade te voorkomen.

> Lees blog 1: "Je gaat toch niet geblinddoekt de weg op?" door Tom Rodenburg, Register Risico Professional (RRP) bij Hello Mobility en voorzitter van het netwerk Mobiliteit & Transport bij het Verbond van Verzekeraars.

> Lees blog 2: "Drank, drugs, en ...?" door Tim Swanborn, Risk Manager Fleet bij Allianz Nederland Schadeverzekering en lid van het Netwerk Mobiliteit & Transport bij het Verbond van Verzekeraars.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen