Aon Nederland: Werken aan verduurzaming en verkeersveiligheid gaat goed samen

Verkeersveiligheid en verduurzaming zijn belangrijke thema’s waar Aon graag een steentje aan bijdraagt. Zij maken het mogelijk om op beide vlakken in één klap winst te behalen. Reden voor een gesprek met Industry Director Mobility Evert-Jeen van der Meer en Chairman Marc van Nuland van Aon.

Elektrificatie en hulpsystemen

“Met de Nationale Platoontest in 2016 (zie video onderaan artikel) hebben we de aandacht gevestigd op veilig gebruik van rijhulpsystemen die toen mondjesmaat verkrijgbaar waren in ‘slimme auto’s’ van diverse merken”, vertelt Evert-Jeen. "Bij Aon zijn we van mening dat door het gebruik van deze Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) weggebruikers de verkeersveiligheid aanzienlijk kunnen verbeteren. De bestuurder heeft immers te maken met allerlei afleiding in de auto, zoals uitgebreide entertainmentsystemen maar ook het ‘gewone bellen’. We adviseren ook onze klanten met eigen wagenparken over dit onderwerp. Maar voor Aon geldt ‘practice what you preach’, dus we doen er alles aan om onze eigen collega’s over te halen om voor deze systemen te kiezen voor hun lease-auto. Met 2.400 collega’s hebben we een wagenpark van zo’n 500 auto’s, dus daar valt veel winst te behalen. Als lid van het kernteam van de ADAS Alliantie is dat natuurlijk ook mijn plicht. In dat licht is mijn auto recent voorzien van een camera om het gebruik van ADAS in de praktijk te monitoren. We verwachten wel dat MONO-zakelijk binnenkort een revisie nodig heeft. Daimler heeft een Europese goedkeuring ontvangen voor Level 3 autonoom rijden op een beperkt aantal autowegen in Duitsland. Tot 60 km mag in een file dus zonder handen aan het stuur worden gereden.”

Verandering van houding en gedrag

“Wij hebben als management een belangrijke rol om de houding en het gedrag van onze collega’s rondom verkeersveiligheid te veranderen”, vertelt Evert-Jeen verder. “Bij Aon hebben we veel hoogopgeleide professionals in dienst die niet zo van betutteling houden. Onze collega’s hebben een hoog eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Het is dus onze taak om ze te enthousiasmeren en zelf het goede voorbeeld te geven. Focus op de weg tijdens autorijden is natuurlijk een ‘no-brainer’."

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Marc: “We proberen onze collega’s dus ook zelf kritisch naar hun eigen mobiliteit te laten kijken. De coronapandemie heeft deze ontwikkeling versneld. Het advieswerk moest gewoon doorgaan, dus we hebben onszelf aangeleerd om overal onze laptop open te klappen, ook als we onderweg zijn. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je een video call nooit tijdens het rijden doet. Je zoekt een parkeerplek op of doet het overleg tijdens het laden van de auto. Als werkgever bieden we de flexibiliteit die hoort bij de nieuwe blik op mobiliteit. We bieden onze collega’s bijvoorbeeld veel gemak rondom het reizen met openbaar vervoer, e-bikes of andere Mobility-as-a-Service-oplossingen. En natuurlijk stellen we medewerkers in staat hun werktijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Waar ik vroeger stapvoets in de spits naar kantoor reed, check ik nu eerst thuis mijn mails rijd dan na de spits zonder files naar kantoor. Dat scheelt aanzienlijk in reistijd én in ergernis."

Hoe valt deze focus op verkeersveiligheid te combineren met verduurzaming?

“Aon heeft zich eraan gecommitteerd om in 2030 volledig CO2-neutraal te werken”, vertelt Marc. “Een belangrijke factor is natuurlijk de elektrificatie van ons wagenpark. Daarom maken we elektrisch rijden aantrekkelijker voor onze mensen die veel onderweg zijn. Bijkomend voordeel is dat deze auto’s veelal een automaat hebben waardoor ADAS-systemen nog beter functioneren. We verwachten dit op termijn terug te kunnen zien in de hoeveelheid schades. Vergeet niet dat een verkeersongeval een werkgever een veelvoud kost van de directe kosten. Denk hierbij aan uitval van medewerkers, loondoorbetaling voor een lange periode, maar ook verlies van kennis. Hier valt voor ons dus qua veiligheid en kosten nog veel winst te behalen en dat proberen we bij onze klanten transparant te maken."

Zoekt Aon ook buiten het eigen wagenpark naar verbeteringen op deze gebieden?

“Zeker, we willen ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van mobiliteit in heel Nederland”, ligt Evert-Jeen toe. “Deelmobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Maar omdat de schadelast bij deelplatformen uit de pan rees, dreigde deze manier van mobiliteit onverzekerbaar te worden. Dat zou een grote tegenvaller zijn voor de verduurzamingsdoelstellingen in Nederland. Daarom heb ik veel tijd en energie gestoken in een vernieuwend concept, de Rijbewijsverzekering. Het doel is om met deze nieuwe verzekeringsoplossing het veilige rijgedrag van gebruikers van deelplatformen sterk te verbeteren, en daarmee de verkeersveiligheid. De bestuurder bepaalt namelijk met zijn of haar rijgedrag de hoogte van de premie. Net als wanneer je zelf een auto bezit; hoe meer schade je maakt, hoe hoger je premie wordt, en andersom. Ik heb van Aon alle ruimte gekregen om deze innovatieve oplossing uit te werken. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is voor Aon een belangrijke drive om deze verzekeringsoplossing tot een succes te maken."

Afbeeldingen

Aon test vijftig slimme auto's op de A2

Cookie-instellingen