Volvo Trucks: Wij analyseren sinds 1969 alle ongelukken waar wij als Volvo bij betrokken zijn

Volvo heeft de ambitie om in 2040 op het vlak van dodelijke ongelukken, emissie en ongeplande stilstand te streven naar drie keer nul. Marketingdirecteur Charles Engelaar van Volvo Trucks Nederland geeft ons een inkijkje in hun veiligheidskeuken en zoomt in op een 6-tal aandachtsgebieden.

Volvo Trucks’ Accident Research Team (ART) verzamelt, analyseert en verwerkt gedetailleerde informatie over verkeersongevallen. Deze vergaarde kennis heeft unieke waarde bij de ontwikkeling van veiligheidssystemen en het ontwerpen van nieuwe voertuigen. Al meer dan een halve eeuw is het doel trucks en transport veiliger te maken.

Initiatiefnemer Nationaal Kampioenschap Veiligste Chauffeur

‘Jaarlijks zijn er in Europa zo’n 26.000 verkeersdoden te betreuren. In 15% van de gevallen is daar een truck bij betrokken. Waarbij in meer dan 90% van de gevallen menselijk falen de oorzaak is. Juist dáárom dat we bij Volvo de beroepschauffeur ook zo’n dominante rol geven als het gaat om de veiligheid en de mens-machine interactie. Wij geloven heel erg dat de chauffeur – óók in de komende decennia – écht nog een essentiële rol zal blijven vervullen. Dit was voor ons als Volvo een reden om met partners als TVM een paar jaar geleden het initiatief te nemen het Nationaal Kampioenschap Veiligste Chauffeur op te richten.’

Zes aandachtsgebieden

‘Mede door de opgedane ervaring door de organisatie van het NK Veiligste Chauffeur de afgelopen jaren denken wij dat er sprake is van een 6-tal aandachtsgebieden. Het begint zonder twijfel bij gevaarherkenning. Denk hierbij aan spiegels, camera’s, maar ook het gezichtsveld rondom de chauffeur.

Als tweede achten we de vakkennis van de chauffeur cruciaal. Zijn of haar ervaring wat betreft het optimale rijgedrag, zeg maar. Hoe neem je bochten op de juiste manier wanneer je truck is voorzien van lading, vooral wanneer het gaat om vloeibare lading? Wat zijn de juiste remafstanden in relatie tot het vervoerde tonnage? Enzovoort.  

Als derde is de kennis van het voertuig belangrijk. Hoe goed kent de chauffeur het voertuig inclusief alle digitale ADAS-features? En worden deze innovaties ook optimaal gebruikt om zo de verkeersveiligheid te vergroten?

Vervolgens op de vierde plaats positioneren wij de beroepshouding: hoe adequaat is de voorbereiding voor vertrek? Want de ervaring leert dat de meeste ongelukken in de eerste twintig minuten na vertrek gebeuren. Domweg omdat men al rijdende nog dingen aan het organiseren of checken is – wat dus enorm afleidt. Succesvolle bedrijven besteden ruim aandacht aan een check en dubbelcheck vóór vertrek. Net zoals in de luchtvaart.

Het vijfde aandachtspunt is de leefstijl van de chauffeur. Hoe fit is hij of zij? Wat kan er gezegd worden over beweging, voeding, slaapgedrag en het lichaamsgewicht? Iedereen kan bedenken dat dit van invloed is op de mate van alertheid en reactiesnelheid – zéker als het er op aankomt. Helemaal als je je realiseert dat bij een kwart van alle ongelukken alcohol in het spel is – en dat die 25% uitgedrukt in afgelegde kilometers nog geen 2% is ...

En dan last but not least: de praktijk. Dáár waar het allemaal gebeurt. Want je kunt nog zulke mooie instructies hebben of ronkende teksten met elkaar delen, at the end of the day is het in de praktijk waar het écht gebeurt.’

Vrouwen goede chauffeurs!

‘Wat trouwens opvalt uit ons kampioenschap is dat vrouwen relatief goed scoren – helemaal als je het afzet tegen hun zware ondervertegenwoordiging in de totale chauffeurspopulatie. Wij zagen dat 3 op de 10 chauffeurs die in de prijzen vielen vrouwen waren. Het zou een mooie oplossing zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt, helemaal omdat je dit vak ook prima parttime kunt uitvoeren.’

Tolkastjes

‘Waar we als Volvo minder content mee zijn is dat ieder land met een vrachtwagenheffing zijn eigen tolsystemen heeft. Er zijn voorbeelden van internationaal opererende chauffeurs die 4 (!) tolkastjes op hun dashboard hebben staan – en die moeten daar ook staan anders maken ze niet de juiste connectie. Je kunt je voorstellen welk effect dit heeft op het gezichtsveld en de daaruit voortvloeiende afleiding. Ik zou Brussel willen oproepen om dit te uniformeren. Want dít bevordert de verkeersveiligheid allerminst …’

Toekomst

‘Tsja, als we dit gesprek over drie jaar weer zouden voeren dan weet ik zeker dat onze nieuwe trucks die zijn voorzien van detectoren voor kwetsbare weggebruikers hebben bijgedragen aan een reductie van 25%  als het gaat om het aantal ongevallen.’

Wat vindt chauffeur en winnaar van het NK Veiligste Chauffeur 2018 Johannes Ritsma uit Friesland?

‘Ik vind het erg goed dat Volvo en TVM door middel van het NK Veiligste Chauffeur laten zien aan andere weggebruikers dat wij als vrachtwagenchauffeurs serieus met veiligheid omgaan, want dat doen we wel degelijk. Hoewel sommigen wel eens anders beweren.

Bewustwording met betrekking tot verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk, dat maakt deze titel voor mij ook zo waardevol. Of ik nog een tip heb voor alle medeweggebruikers? Geef elkaar de ruimte. Houd rekening met elkaar, probeer goed te anticiperen op alles wat er om je heen gebeurt en vooral: probeer niet altijd en overal de eerste te zijn. De weg is immers van ons allemaal.’

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen