Onze groeiambities zijn alleen te realiseren door te werken aan een bewust mobiliteitsbeleid

Als er ergens synergie te verzilveren valt tussen de thema’s verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid dan is het wel in het grootste agro/vers/foodcluster in Nederland: Dutch Fresh Port. Vijftig tot zestig bedrijven, 4.000 mensen en meer dan € 6 miljard omzet. Hoe gaan zij bewust onderweg?

Dutch Fresh Port ligt op een steenworp afstand van de Rotterdamse Haven (gesitueerd in de gemeentes Barendrecht en Ridderkerk) met een omvang van 125 hectare, wat in de komende vier jaar wordt uitgebreid tot maar liefst 221 hectare. Het aantal mensen dat daar werkt zal de komende jaren gaan toenemen tot circa 7.500. De verwachting is dat de groei van Dutch Fresh Port nog dit decennium een omzet gaat genereren van circa €8,5 miljard. We spreken Johan in ’t Veld, ondernemer en bestuurslid van Dutch Fresh Port (DFP).

Het belang van Dutch Fresh Port binnen wereldwijde groente- en fruitexport.
 
 

Alleen ben je snel, samen kom je verder!

Waarom is de synergie tussen de thema's verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid belangrijk voor Dutch Fresh Port?

"Iedereen kan bedenken dat onze groeiambities uitsluitend te operationaliseren zijn als we flink werk gaan maken van zowel duurzaamheid, bereikbaarheid als verkeersveiligheid. En dat kan alleen als we als ondernemers heel intensief met elkaar samenwerken. In de geest van het oude Afrikaanse gezegde: ‘alleen ben je snel, samen kom je verder’. 

Kijk maar eens naar de aantallen mensen die hier iedere dag komen werken; 4.000. Of het aantal vrachtwagenbewegingen per etmaal: 8.400. En dan hebben we het nog niet eens over onze geplande groei. Op basis van een analyse van Goudappel is de verwachting dat het aantal vervoersbewegingen per etmaal in 2030 zal zijn verdubbeld. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat deze vervoersbewegingen bewust, veilig en MONO gebeuren.

En dan heb je ook nog de 3.500 woningen die hier gepland zijn voor 2030. Veel bedrijfigheid, veel mensen en veel verkeer dus. Dat vraagt gewoon om collectieve oplossingen. Om een professioneel en eigentijds mobiliteitsbeleid. Waarbij je groot moet denken, klein moet beginnen en vandaag nog moet starten!"

https://www.simpleimageresizer.com/_uploads/photos/9c5ac996/Schermafbeelding_2023-06-27_164323_50.png

Ontsluiting van Dutch Fresh Port
 
 

Denken vanuit 2040

Mooie ambities! Hoe moet dit er in de praktijk uit gaan zien?

"We starten nu al met het concretiseren van onze droom: hoe ziet ons bedrijventerrein er straks uit, in 2040. Dat lijkt ver weg, maar over minder dan 17 jaar is het 2040! Welke functionele eisen stelt dat toekomstbeeld aan onze infrastructuur en onze leefbaarheid? Wat vraagt dat van onze inrichting, maar ook van onze bereikbaarheid? Of van de wijze waarop onze goederenstromen vervoerd gaan worden? Opdat we zo als grootste bedrijventerrein ook het beste jongentje van de klas zijn op het vlak van verduurzaming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

We zijn op dit moment bezig om een scala van maatregelen te verkennen. Die met elkaar voor een klinkende best practice moeten zorgen. Zo gaan we bijvoorbeeld werken aan het implementeren van een 'modal shift'. Waar nu nog 100% van onze totale goederenstroom via de weg wordt vervoerd, willen we over vier jaar minstens 10% via binnenvaart gaan vervoeren. Met het idee dat dit marktaandeel de jaren daarna nog verder stijgt.

Of denk aan het inrichten van een omvangrijke parkeervoorziening waarin de containers middels stroomvoorziening permanent gekoeld kunnen blijven. Wat we zo faciliteren, is dat het meeste verkeer in de daluren (lees: nacht) plaatsvindt waardoor we het verkeer dat we als Dutch Fresh Port genereren over het etmaal kunnen spreiden."

Hoe Dutch Fresh Port duurzame kansen pakt en versnelt.
 
 

Bereikbaarheid en attractief werkgeverschap

We zien dat attractieve werkgevers de werknemer centraal zetten. Kun je iets vertellen over de manier waarop jullie dat aanvliegen?

"Ook wij realiseren ons maar al te goed dat er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt. Iets waarvan wij denken dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarom dat we nu maatregelen willen nemen om als Dutch Fresh Port ook voldoende attractief te zijn. Denk aan de opzet van een pendelsysteem met bussen waarmee onze mensen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit Rotterdam-Zuid en Dordrecht, iedere dag worden gehaald en gebracht. Of het inrichten van fietssnelwegen zodat e-bikes of speed pedelecs ook een serieus alternatief zijn voor woon-werkverkeer.

Als we nu kijken naar de ruimte die het aantal geparkeerde auto’s op ons bedrijventerrein inneemt, dan moet daar écht serieus iets in veranderen. Als we dat niet structureel veranderen, dan gaat dat onze groeiambities fors belemmeren. Andere manieren van reizen stimuleren kan helpen het aantal auto's te verminderen en het zorgt ook nog eens voor minder uitstoot, minder files, minder stress en meer beweging.

Een andere wens om het veiliger te maken op ons bedrijventerrein is het zodanig inrichten van onze infrastructuur dat vrachtverkeer en personenvervoer van elkaar gescheiden zijn."

 

Over schaduw heen springen

Wil je de lezers nog iets meegeven?

"Onze opgave is bijzonder fors. En juist dat vraagt om een andere werkwijze. Daarom dat het zo belangrijk is dat we denken vanuit het ‘daar en straks’. Gericht op het daadwerkelijk creëren van maatschappelijke waarde. Dit moet in 2040 gerealiseerd zijn. Hierbij moet als je het mij vraagt ook sprake zijn van een soort regelarme omgeving die het uitvoeren van gecontroleerde experimenten mogelijk maakt. Waarin onderling vertrouwen, moed én durf kernelementen zijn om zo tot iets nieuws te kunnen komen."

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen