Door onze safety-tours is (verkeers)veiligheid van iedereen bij Foseco!

Als het je business is om voor de staalindustrie of gieterijen internationaal verbruiksartikelen te fabriceren waarbij je zélf ook risicovolle instrumenten of gereedschappen gebruikt, dan is het natuurlijk logisch dat veiligheid, en dus ook verkeersveiligheid, een belangrijk gespreksonderwerp is.

Helemaal als je vanuit een peer-to-peer aanpak alle collega’s vraagt om een rol te spelen in interne veiligheidsinspecties. We spreken met Ryan van der Aa, algemeen directeur van Foseco Nederland en tevens vicepresident portefeuille HRM voor het onderdeel gieterij van het Engelse en internationaal opererende concern Vesuvius (circa 11.000 collega’s) – waar Foseco een onderdeel van is.   

Mobiliteit is integraal onderdeel van veiligheid

Hoe gaan jullie om met mobiliteit en verkeersveiligheid binnen Foseco?

"In Nederland hebben we twee vestigingen, één in Hengelo voor onze productie met circa 65 collega’s en één in Enschede voor onze internationale R&D-afdeling met circa 35 collega’s. Je kunt je voorstellen dat onze R&D-afdeling wordt bemensd door hoogopgeleide collega’s – waar bewuste mobiliteit en verduurzaming behoorlijk voor op de bril staat. Waarbij veel gebruik wordt gemaakt van fiets of e-bikes. Bij onze collega’s die actief zijn in de productie, die voor hun woon-werkverkeer overwegend hun eigen auto gebruiken, is dat besef groeiende.

We gebruiken als Foseco Nederland ook leaseauto’s, in totaal minder dan tien, allemaal elektrisch overigens. As we speak wordt er hard gewerkt aan de promotie van bijvoorbeeld elektrische fietsen – denk aan ‘it’s electric day’ die we hebben georganiseerd voor onze collega’s. Maar wat ons écht helpt binnen ons concern is dat mobiliteit een integraal onderdeel is van ons totale veiligheidsdenken. Daarin zijn we redelijk uniek in Nederland, de basis hiervoor ligt bij onze Engelse roots – in Engeland is het gehele veiligheidsdenken nog iets verder ontwikkelt. Hierdoor tellen de incidenten in het woon-werk en zakelijk verkeer ook mee in onze Incident Frequency Index. Waarbij we de ongelukken per miljoen gewerkte uren meten. Ons doel is glashelder: we streven naar nul! MONO en bewust onderweg gaan draagt daar uiteraard aan bij."

Veiligheidsinspecties doen we allemaal zélf!

Wat heeft gezorgt voor het succes van jullie veiligheidsdenken?

"Het denken in veiligheid heeft bij ons een geweldige boost gekregen door de peer-to-peer achtige opzet van onze veiligheidsinspecties. Waarbij al onze collega’s een collegiale toets moeten uitvoeren hoe het gesteld is met ons veiligheidshandelen. Dus geen externe auditers, maar eigen collega’s. Zo moet ik vanuit mijn rol dit jaar twaalf van die inspecties uitvoeren. ‘Safety-tours’ heet dat bij ons. En daarmee is het eigenaarschap van ons veiligheidsdenken ook écht verankerd in ons dagelijkse handelen. Het is niet van de afdeling veiligheid of omdat de directeur het zo nodig wil. Het is van iedereen! En dat alles wordt versterkt door het leidende principe van autobouwer Toyota wat ook wij hebben omarmd bij Foseco: iedereen kan de productie stilleggen als er sprake is van onaanvaardbare risico’s. Ook hebben we onze 'Safety-Awards' waarbij er een gezonde competitie wordt gecreëerd tussen onze verschillende werkmaatschappijen van het Vesuvius-concern over wie het veiligste werkt én reist!’

Vergroening én flexibiliteit

Waar staat Foseco over drie jaar als we het hebben over bewuste mobiliteit?

"Als je mij vraagt waar we over drie jaar staan, dan weet ik zeker dat we op het terrein van verduurzaming flinke stappen hebben gezet. Wat ook nodig is voor onze branche. Iedereen weet dat de staal- en gieterijindustrie nog te weinig het imago van vergroening uitdraagt. En dat betekent ook dat we sterker gaan sturen binnen onze eigen cirkel van invloed om in onze mobiliteit verduurzaming nadrukkelijker te positioneren. Voor zowel onze eigen collega’s als voor onze toeleveranciers.

Daarnaast zal over drie jaar het huidige hybride werken nog verder zijn ontwikkeld – alles gericht op het creëren van een flexibele werksituatie. Wij merken dat dit vooral voor jongere collega’s een geweldige asset is. En we weten allemaal dat de niet gereden kilometers de meest duurzame en veilige kilometers zijn!"

Aandacht voor MONO door VVN en Responsible Young Drivers op Safety Day

Op 20 juni 2023 organiseerde Vesuvius, waar Foseco dus een onderdeel van is, een wereldwijde Safety Day. Foseco gaf hier invulling aan door haar medewerkers te laten ervaren hoe het is om elektrisch te rijden, bedrijfshulpverleningsactiviteiten te organiseren én door Veilig Verkeer Nederland (VVN) een MONO workshop te laten verzorgen.

Ook konden medewerkers konden in een rij- en fietssimulator van Responsible Young Drivers (RYD) ervaren wat te gevolgen kunnen zijn van afleiding en alcohol- en drugsgebruik voor je rijvaardigheid. De MONO workshop gaf de circa 40 medewerkers veel stof tot discussie over afleiding in het verkeer en hoe je zelf kunt bijdragen om de aandacht in het verkeer te houden. De discussie werd voortgezet tijdens de lunch.

Reacties van deelnemers:

  • Heel interessant, je merkt echt hoe snel je bent afgeleid.”
  • “Dit zou je toch in het echt nooit doen.”
  • “Je ziet duidelijk dat je gaat slingeren, je let minder goed op en het rijden gaat minder soepel.”

https://www.simpleimageresizer.com/_uploads/photos/fe05c2c4/Vesuvius_Safety_Day_1_65.jpg

Sfeerimpressie van de MONO simulaties en workshops Responsible Young Drivers en Veilig Verkeer Nederland.

 

Een collega aan het woord: Andrea Vereijken

"Mijn naam is Andrea Vereijken, ik ben een R&D laboratorium technician bij Foseco. Binnen ons werk is er altijd veel aandacht voor het creëren van een fijne en veilige werksfeer. Wat betreft reizen voor Foseco, ga ik met de trein naar de beurs of vraag mijn collega’s om hulp voor de beste mogelijkheden. Via de personeelsvereniging ondernemen we ook veel leuke uitjes waar veel mensen carpoolen, met de fiets komen of met het OV. Met het oog op duurzaamheid. Onlangs hadden we een interessante MONO workshop over hoe we bewust en zonder afleiding onderweg gaan."

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen