BOVAG: technisch kan er veel meer, met geweldige voordelen voor verkeersveiligheid

Han ten Broeke en Peter Niesink zijn respectievelijk voorzitter en directeur van de BOVAG: dé brancheorganisatie van ongeveer 9.000 ondernemers die zich bezighouden met mobiliteit over de weg. Van fiets tot caravan en van auto tot scooter.

De organisatie bestaat al meer dan 90 jaar en sinds de jaren 60 is BOVAG voor de consument een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk. Uiteraard neemt de BOVAG ook op het vlak van verkeersveiligheid zijn verantwoordelijkheid. Ten eerste natuurlijk via de aangesloten rijscholen. Maar ook door de aangesloten leden adequaat te informeren en beter te equiperen – los van het lobbywerk en het lidmaatschap van de Verkeersveiligheidscoalitie.

Cirkel van invloed begint bij techniek

Ten Broeke en Niesink vertellen: ‘Natuurlijk is verkeersveiligheid voor ons een belangrijk onderwerp. Helemaal gelet op de mobiliteitsbranche waarin we actief zijn. Dát is immers ons vak. En daarin voelen we zeer zeker ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Buiten de rijscholen gaat dat vooral via de techniek. Want dát is de ingang naar de meeste van onze leden. ADAS – Advanced Driver Assistance Systems – is daarvan een mooi voorbeeld. Een paar jaar geleden zagen we dat het gros van die mooie ADAS-systemen gewoon niet of nauwelijks werd gebruikt. Voor ons een reden om daar flink op in te zetten met voorlichting en training. Opdat de monteurs en verkopers van onze leden die systemen ook kunnen uitleggen aan hun klanten. Inmiddels zien we – mede door de aandacht voor de autopilot van Tesla – dat er sprake is van een groeiende bewustwording op dat vlak.’

Aanspreken op gedrag is nog ingewikkeld

‘Het technisch uitleggen van de systemen aan klanten is één. Maar het toelichten wat dat dan betekent voor het gedrag van die klant, tsja, dat ervaren onze leden toch wel als een wat ingewikkelder gesprek. Waarbij men het gevoel heeft dat dit wat betuttelend of aanmatigend kan overkomen. Veel van onze leden vinden dat dit type voorlichting niet zo bij het karakter van hun rol past.’

Technisch kan er véél meer

‘Wij bij BOVAG denken dat de oplossing voor het verkeersveiligheidsvraagstuk vooral gezocht moet worden in de beschikbare techniek. En dan hebben we het zowel over het structureel verbeteren van de infrastructuur – vooral die onderdelen van de infrastructuur die bewezen onveilig zijn – als over het delen van data uit rijdende auto’s. Hoe hard je rijdt, hoe hard je remt, met welke snelheid je die bocht neemt. Technisch kan dat. Er zijn zelfs voorbeelden van transportbedrijven die substantiële veiligheidswinsten hebben geboekt met camerasystemen in de chauffeurscabine. Om privacyredenen is deze werkwijze helaas gesneuveld. Het onderstreept het belang om die discussie met elkaar te voeren. Want laten we wel zijn: wij zijn ook voor privacy. Maar als we op deze manier dat monster van verkeersveiligheid weten te tackelen, met jaarlijks zoveel leed en zoveel matschappelijke kosten, dan moeten we daar toch het gesprek met elkaar over kunnen voeren? Of niet soms?’ 

Het goede voorbeeld geven

‘Uiteraard geven we als werkgever het juiste voorbeeld. Logisch dat we als BOVAG op dit gebied gezien willen worden als het beste jongetje van de klas. En dat begint bij de hoogste veiligheidsnorm van de auto’s die we hebben: EuroNCAP 5. Dat is verplicht. Met al onze leaserijders sluiten we bovendien een serieuze overeenkomst af met daarin een stevig protocol. Dat bevat onder meer de eisen die we stellen aan verkeersveiligheidsgedrag, zoals natuurlijk een verbod op appen achter te stuur.’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen