Techniek Nederland: veiligheid én verkeersveiligheid zijn ketenverantwoordelijkheid

We spreken met voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Techniek Nederland vertegenwoordigt ruim 6000 bedrijven en is een van de grootste werkgeversorganisaties van ons land.

De aangesloten bedrijven ontwerpen, plaatsen, beheren en onderhouden technische installaties in de bouw, infra en industrie. Hun monteurs zijn dagelijks op pad met tienduizenden busjes.

Veiligheid als topprioriteit

‘Realiseer je dat de aard van het werk van onze leden maakt dat veiligheid sinds jaar en dag topprioriteit heeft. Dat geldt dus ook voor verkeersveiligheid. De werkzaamheden van installateurs zijn onlosmakelijk verbonden met mobiliteit. Het overgrote deel van de medewerkers voert zijn werkzaamheden uit bij de klant en is dagelijks onderweg. Uiteraard willen wij dat al die medewerkers elke avond weer veilig thuiskomen. Exemplarisch is dat de CEO’s van onze grotere leden sinds kort concrete veiligheidscasussen met elkaar bespreken. De veiligheidsissues worden daar in alle openheid besproken. Iedereen durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen; dilemma’s worden besproken en ervaringen worden gedeeld. Het uitgangspunt: veiligheid is een thema waarop men elkaar niet beconcurreert. Veiligheid staat bovenaan. Daaraan doe je geen concessies, ook al kan dat in commerciële zin op korte termijn conflicteren.’

Markt dwingt af

‘We zien dat opdrachtgevers – bijvoorbeeld in de petrochemie – veilig werken ook afdwingen. Ga je slordig om met veiligheid, dan krijg je geen vervolgopdracht. Je ligt er gewoon uit. En ik vind dat volkomen terecht. Op veiligheid beknibbel je niet!’

Attractief werkgeverschap

‘Veel van onze leden zijn familiebedrijven. Die hebben een lange horizon. Zij denken overwegend in generaties, ook omdat zij de kortetermijndruk van aandeelhouders minder voelen. En juist dat maakt dat ze ook hechte communities zijn. Werknemers worden er als het ware opgenomen in de familie. Zo’n werkgever is extra alert op het welzijn van zijn medewerkers. Én bovenmatig bezorgd om de naleving van alle veiligheidsvoorschriften. Daarbij past een goede planning van de werkzaamheden, zodat monteurs niet genoodzaakt zijn om onderweg de hele tijd met hun smartphone bezig te zijn. Veiligheid topprioriteit geven draagt bij aan attractief werkgeverschap. Dat blijkt ook wel uit de vaak lange dienstverbanden in onze sector.’

Overheid als opdrachtgever

‘Als je mij vraagt wat de overheid beter zou kunnen doen op het vlak van verkeersveiligheid, dan zou ik zeggen: leer van de petrochemie. Stel als overheidsopdrachtgever strengere veiligheidseisen aan je opdrachtnemers. Dwing dat af in aanbestedingen en contractvoorwaarden. Want het is nu nog te veel: “Dit is niet mijn verantwoordelijkheid.” En dat is het wél. Veiligheid is absoluut een ketenverantwoordelijkheid.’

Actieve bijdrage van onze leden

‘Tot slot: practice what you preach. Verschillende van onze leden zijn actief als aanbieder op het terrein van smart mobility. Zij leveren technologie die het verkeer veiliger maakt, zoals intelligente verkeersregelsystemen. Dankzij digitalisering van technische systemen kunnen onze leden in sommige gevallen storingen op afstand verhelpen. Dát scheelt echt flink wat kilometers.’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen