Adviesbureau AEF: door corona is onze kijk op mobiliteit compleet veranderd

We spreken met een van de partners van Andersson Elffers Felix (AEF), Robert-Jaap Voorn. AEF is een middelgroot adviesbureau met 70 tot 80 adviseurs, hoofdzakelijk actief in het publieke domein.

AEF heeft zich – gelet op haar aard – in de afgelopen 4 decennia altijd wat terughoudend opgesteld als het gaat om automobiliteit. Toch is het bewustzijn van de eigen mobiliteit de afgelopen tijd enorm vergroot. De reden: corona. Maar óók de wens om CO2-neutraal te opereren.

CO2-uitstoot

‘De leaseauto’s van AEF zijn op de vingers van 2 handen te tellen. Daarnaast rijdt een beperkt aantal collega’s in een eigen auto. Deze groep declareert de zakelijk gereden kilometers. Maar het gros van ons personeel reist met de fiets of het openbaar vervoer. We hebben er bewust voor gekozen om alle collega’s ook een NS-Businesscard te geven. Veel van onze jongere collega’s willen op deze manier reizen.’

‘We zijn als kantoor terughoudend in het faciliteren van automobiliteit. Bij een recente meting van onze CO2-uitstoot bleek dat mobiliteit goed is voor maar liefst 60% van onze totale uitstoot. Daarom hebben we afgesproken dat alle nieuwe leaseauto’s hybride of elektrisch moeten zijn.’

Niet afgelegde kilometers zijn 100% veilig

‘We handelen zo klimaatbewust mogelijk. In combinatie met de coronapandemie heeft dat gezorgd voor een structureel andere kijk op onze mobiliteit. Natuurlijk hebben ook wij hybride werken omarmd, maar we zien daarnaast dat veel van onze opdrachtgevers het prima vinden om digitaal te blijven overleggen. Daarom hebben we betere technische voorzieningen aangeschaft op ons kantoor. Zo kunnen we deze werkwijze verder faciliteren. Je ziet bijvoorbeeld dat camera’s steeds geavanceerder worden. Ze kunnen non-verbale signalen al veel beter opvangen. Wij denken dat deze trend zich verder zal gaan voorzetten. Met aan alle kanten alleen maar winnaars: het is efficiënter, duurzamer én veiliger. Want laten we wel wezen, iedere kilometer die je nu niet aflegt, is in feite een 100% veilige kilometer.’

Eigen verantwoordelijkheid

‘Kijk, een organisatie als AEF, met hoogwaardige professionals in dienst, moet je niet betuttelend gaan benaderen. Wij moeten als management niet met het vingertje gaan wijzen naar onze collega’s in de geest van: gij zult. Wat wél werkt is het aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. En maatschappelijk bewustzijn. Net als het toegankelijk maken van best practices. En ja, er wordt bij ons door de leaserijders nog behoorlijk gebeld als men onderweg is. Uiteraard volledig MONO, prima gefaciliteerd met carkit en spraakherkenning. Maar we zijn nog niet zo ver dat we dat verbieden. Oók omdat het aantal incidenten dat zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan heel overzichtelijk is. In feite gebeuren de meeste ongelukken waar onze collega’s bij betrokken zijn met de fiets – en dan vooral de racefiets. Maar realiseer je wel dat een uitnodiging voor een interview als dit ons ook weer aan het denken zet, hoor. Want uiteraard onderschrijven we als AEF de doelen van MONO-zakelijk. Daarom werken we graag aan dit vraaggesprek mee!’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen