Districon: Benutten van slimme data essentieel voor verkeersveiligheid van beroepschauffeurs

Als je als logistiek consultant in de keuken kunt kijken van producenten, verladers en vervoerders, dan heb je óók zicht op hoe het met de veiligheid van beroepschauffeurs in het verkeer is gesteld. Helemaal als je al jaren betrokken bent bij het initiatief ‘Chauffeur van de toekomst’.

Voor het initiatief Chauffeur van de Toekomst, formuleert Districon met een aantal prominente partijen als Transport en Logistiek Nederland (TLN), Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), FNV, CBR en het ministerie van IenW kaders voor de inrichting van het toekomstige chauffeursberoep. Alle reden voor een verdiepend gesprek met Senior Lead Consultant Ronald Schoo van het logistieke adviesbureau Districon.

Een dag in de wereld van een beroepschauffeur

‘Realiseer je eens in welke wereld een beroepschauffeur zich begeeft. Overvolle wegen met steeds meer asociaal rijgedrag van medeweggebruikers, steden die krioelen van allerlei soorten verkeer waar je met je truck tussendoor moet zien te laveren, opdrachtgevers die steeds strakkere eisen stellen ten aanzien van de leveringsbetrouwbaarheid, een wegennet wat permanent in onderhoud is, wegbeheerders die in toenemende mate een diversiteit aan beperkingen opleggen (bijvoorbeeld venstertijden), etc. Dan kun je je voorstellen dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het vak van beroepschauffeur. De beroepschauffeur ontwikkelt zich meer en meer in de richting van een operator. Tel daarbij de huidige vergrijzing op en dan zie je wat de opgave is waar we met elkaar voor staan!’

Veiligheid wordt ondersteund door intelligent datagebruik

‘En dat het vak zich steeds verder professionaliseert blijkt ook uit de slimme data waarmee we tegenwoordig die chauffeur enerzijds kunnen faciliteren (denk aan een hele toegankelijke planning, optimale boordcomputer) en anderzijds ook zijn of haar rijgedrag kunnen monitoren om het daarmee te kunnen optimaliseren. Mooi voorbeeld vind ik de koppeling met iVRI's (intelligente verkeersregelinstallaties), waarmee de chauffeur voorrang kan krijgen bij een verkeerslicht (check Talking Traffic voor meer informatie). Dit is niet alleen goed voor doorstroming (optrekken tot 80km p/u kost 60 seconden), duurzaamheid (optrekken vanuit stilstand kost 1 liter diesel), maar ook voor veiligheid. Want de chauffeur moet de boete voor door rood rijden (€ 259) zelf betalen en remt dan dus abrupt om dit te voorkomen. Dit wetende, kun je je waarschijnlijk voorstellen wat iVRI’s betekenen voor de afname van chauffeursstress! Een niet onbelangrijke ontwikkeling op het gebied van verkeersveiligheid is dat wegbeheerders en de logistieke sector met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat de beste routes en tijdsloten zijn voor transport. Waarbij de wegbeheerder kan sturen op logistieke stromen op z’n netwerk.’

End-to-end keten

‘Ik ben ervan overtuigd dat de verkeersveiligheid ook verder wordt vergroot als er meer vanuit integrale ketens wordt geacteerd. Met zo min mogelijk onderlinge suboptimalisatie. Mooi voorbeeld vind ik zelf de Safety Deal waarbij een paar vervoerders, zoals Simon Loos, met hun verlader hebben vastgesteld hoe ze het end-to-end proces (vervoerder/verlader) beter kunnen inrichten. Met realistische en haalbare doelen voor de chauffeur. Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat dit effect heeft op de verkeersveiligheid.'

Toekomst

‘Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar je kunt wel een paar van de huidige trends doortrekken. Wij krijgen – maar dat is geen nieuws, kijk maar naar de alarmerende situatie in het Verenigd Koninkrijk - in toenemende mate te maken met een chauffeurstekort als gevolg van oplopende vergrijzing. Voor iedere vertrekkende chauffeur – ik chargeer wat – moeten er twee jeugdigen klaar staan. En die zijn er domweg niet. Dus we moeten verder inzetten op efficiency. Het grootste gevaar is echter dat we minder ervaren chauffeurs op pad sturen.

Wat ons gelukkig gaat helpen is de verdere opmars van techniek. En dan vooral oplossingen die intelligente data gebruiken. Kijk maar eens naar de voorbeelden van Picnic's en Albert Heijn's bezorgdiensten en welke resultaten zij boeken in de reductie van de schadefrequentie door het monitoren van het rijgedrag van hun bezorgers. Dit doen zij op zo’n positieve manier dat er ook écht sprake is van een win/win effect. Ik weet zeker dat dit type toepassingen over een paar jaar heel normaal zijn. Met ook hier weer die niet onbelangrijke bijvangst: de wegbeheerder kan met die data ook zo z’n infrastructuur verder optimaliseren en professionaliseren’.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen