Schouten Zekerheid: alleen door schades professioneel te analyseren kun je schadefrequentie verlagen

Schouten Zekerheid is sinds 1953 actief als verzekeringsmakelaar. Onder meer in de wereld van transport en logistiek, zowel scheepvaart als vrachtwagens. Welke kansen zijn te verzilveren als het gaat om schadepreventie? We spreken Commercieel Directeur Transport & Logistiek, Robin Doesburg Smits.

Tussen 1917 en 2016 opereerde zij onder het label Boelaars & Lambert. Ze hebben sinds 1917 dus flink wat vlieguren opgedaan in deze wereld. Daarom dat Schouten Zekerheid, dat Boelaars & Lambert overnam in 2016, hun dienstverlening eerst focust op risicobeheersing en preventie en pas daarna op het verzekeren van de risico’s. Hoe werkt dat in de praktijk voor een gemiddeld transportbedrijf?

Een gemiddeld transportbedrijf

‘Laten we inderdaad eens een gemiddeld transportbedrijf bij de kop pakken. Met zo’n 60 tot 70 trekkende chauffeurs. Veelal een familiebedrijf, de naamgever is overwegend de eigenaar. Zo’n klant benaderen we in de regel vanuit het type schades die worden gereden. Bijvoorbeeld schades die ontstaan door het laden en lossen, door het wisselen van rijbaan of door het manoeuvreren. Veelal zien we dat die laatste categorie het meeste voorkomt: als gevolg van de vele parkeerbewegingen. Realiseer je dat zo’n chauffeur dagelijks al snel meer dan 20 losadressen bezoekt waar men overal moet in- en uitparkeren. Dus insteken en uitdraaien. En dat alles in een drukke omgeving met weinig ruimte en vaak veel ongeduldige andere weggebruikers, die er soms ook nog even snel tussendoor proberen te piepen. Dat soort situaties analyseren we dan. Want zo’n chauffeur heeft weinig invloed op de omvang van de schade, maar wél op de frequentie van de schade. En iedereen kan begrijpen dat als je die incidenten professioneel analyseert dat dit dan ook de effectiviteit van de gekozen oplossing vergroot. Want alleen zó kun je heel gericht werken aan het verlagen van die schadefrequentie en daarmee aan het vergroten van de verkeersveiligheid.’

90% schades menselijk handelen

‘Je ziet steeds meer techniek komen in vrachtwagens. Lanekeeping, boordcomputers, ACC, dodehoek camera’s, etc. Dat vergroot absoluut de verkeersveiligheid. Daarover is iedereen het eens. Maar wij analyseren de schades. En dan blijkt dat in 90 procent van de gevallen het menselijk falen de oorzaak te zijn. Dat betekent dat je daar als transportondernemer permanent en blijvend in moet investeren. Het belang ervan benadrukken. Zélf het goede voorbeeld geven en gericht aan de slag gaan met hele concrete preventieprogramma’s gericht op een gedragsverandering bij de chauffeur.'

Kop-staartbotsingen

‘Helaas zien we de laatste tijd meer en meer kop-staartbotsingen. Een vrachtwagen die achterop een file rijdt. Met alle nare gevolgen van dien. Vaak blijkt dan bij het uitlezen van de tachograaf dat er niet of nauwelijks (lees: veel te laat) is geremd. We kunnen het natuurlijk nooit bewijzen, maar we vermoeden dat zo’n chauffeur dan op dat moment meer aandacht heeft voor z’n mobiele telefoon dan voor het verkeer. Vaak overigens zijn privé telefoon. En ik hoef jou niet uit te leggen wat voor schades en omvangrijk leed zo’n incident dan veroorzaakt. Afschuwelijk. Maar we zien het steeds meer gebeuren. Juist dat rechtvaardigt om die situaties – zonder meel in de mond – ook te benoemen in het preventieprogramma.’

Flinterdunne marges

‘Kijk, in de logistiek zijn de marges écht flinterdun. En de risico’s zijn omvangrijk. Veelal is een magere 2% marge een weinig voorkomend getal. Velen halen dat niet eens. Al zo lang als ik actief ben in deze sector, zo’n drie decennia inmiddels. Als je dan kijkt naar het eigen risico van de schades in relatie tot de schadefrequentie dan kun je je voorstellen dat dit een bijzonder kansrijk veld is. Juist op dat vlak hebben we mooie bestpractices begeleid als Schouten Zekerheid. Situaties waarin we 30 procent tot 40 procent reductie in schadefrequentie hebben weten te realiseren. Tel uit je winst dus. Dáárom dat ik ook zo blij ben met een initiatief als MONO-zakelijk!’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen