De oplossing van ons mobiliteitsprobleem zit ‘m in de beschikbaarheid van betaalbare woningen!

In een gebiedsgerichte benadering raken de thema’s duurzaamheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid elkaar het meest. Dáárom, op advies van ONL, een reeks van interviews met lokale ondernemersverenigingen. We trappen af met de voorzitter van Business Club Lisse, Dennis van der Voort.

Afgelopen zomer interviewden we Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL). Hij zei toen: "Je hoeft heus geen profeet te zijn om te voorspellen dat ondernemers in Drenthe andere vraagstukken hebben dan ondernemers hier in de Randstad. Daarom dat jullie ook meer zouden kunnen investeren in een gebiedsgerichte benadering. Waarbij een lokale ondernemersvereniging je gesprekspartner is. Zoals de bollenstreek bijvoorbeeld."

Zo gezegd, zo gedaan. Deze keer aan het woord dus: Business Club Lisse (BCL). Voorzitter Dennis van der Voort is uiteraard zélf ook ondernemer. Met zijn KIEN OndernemersAdvies helpt hij ondernemers en bedrijven slimmer ondernemen. BCL heeft een achterban van zo’n 125 leden, hoofdzakelijk MKB, actief in verschillende segmenten waaronder productie, handel, industrie, horeca en winkelbedrijven.

Belangenbehartiging in de richting van de overheid

BCL werd opgericht in 1996. Waar houden jullie je als ondernemersclub vooral mee bezig?

‘Als ondernemersvereniging bestaat Business Club Lisse inderdaad inmiddels meer dan een kwart eeuw. Onze core is hele praktische belangenbehartiging in de richting van de gemeente. Om zo schaal te creëren en op te treden als gesprekspartner. Want wij beseffen ons ter dege dat een gemeente beperkte middelen en menskracht heeft. Wat dus betekent keuzes maken, prioriteiten stellen en samenwerken daar waar het kan. En daar past zo’n gesprek als dit ook goed in.’

Krapte woningmarkt in relatie tot verkeersveiligheid

Wat hebben jullie op dit moment al bereikt als het gaat om zakelijke mobiliteit en wat zijn actuele uitdagingen waar jullie tegenaan lopen?

‘We zijn natuurlijk niet gisteren begonnen. Inmiddels hebben we al een groot aantal zaken opgepakt en geïmplementeerd. Dat laaghangende fruit is hier heus wel geplukt. Corona heeft ook hier in Lisse voor een aardverschuiving gezorgd. Waarmee toepassingen als hybride werken of spitsmijden inmiddels op brede schaal zijn opgepakt – uiteraard dáár waar het kan. Want het spreekt voor zich dat dit uitsluitend mogelijk is voor kantoorachtige toepassingen, wat natuurlijk geen optie is voor een productie- of transportbedrijf.

In het kader van attractief werkgeverschap doet zich echter een vraagstuk voor dat we niet snel opgelost hebben met elkaar: wij hebben hier vooral behoefte aan praktisch geschoolde vakmensen. Dé dragers van onze economie. Dus geen HBO of universitair personeel. En voor vooral de jonge starters uit die doelgroep is het bijna onmogelijk om een betaalbare woning te krijgen hier in deze regio. Waarmee we dus minder makkelijk de juiste mensen krijgen én er onnodig veel woon-werkverkeer ontstaat. Dat is écht een issue. Zeker omdat we als bollenstreek ook graag een streek willen blijven – en zeer zeker geen stad. Want we moeten ook attractief blijven met hetgeen waar we – ook internationaal – zo bekend mee zijn: onze bloeiende en kleurrijke bollenvelden!’

Anderhalf miljoen Keukenhof bezoekers

Lisse is natuurlijk bekend door de prachtige bolgewassen van de Keukenhof. Dat zorgt ieder jaar opnieuw voor ontzettend veel verkeer in de regio. Heeft dit inzichten gebracht?

‘Als regio kunnen we inderdaad putten uit de jarenlange ervaringen die we hebben opgedaan met de Keukenhof. Je moet je voorstellen dat we ieder voorjaar in een tijdsperiode van zo’n zeven à acht weken tussen de één en anderhalf miljoen bezoekers krijgen te verwerken. Daar is inmiddels op grote schaal mee geëxperimenteerd, bijvoorbeeld om het bezoek te koppelen aan een tijdslot of al vroegtijdig, bijvoorbeeld bij Arnhem op de A12, bezoekers in de juiste richting te sturen.

Natuurlijk hebben we ook goed openbaar vervoer, twee stations en meerdere goede busverbindingen. Daarnaast stimuleren we momenteel ook op brede schaal het fietsen of gebruiken van e-bikes. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat men bij afstanden tot 16 kilometer een e-bike als serieus alternatief ziet voor een auto – zeker met de huidige energieprijzen. Wat uiteraard dan niets afdoet aan het belang van ongestoord onderweg zijn – want ook op de fiets kun je gaan zitten tutten met je telefoon. Daarom dat we die link ook leggen: het onderstrepen van het belang van verkeersveiligheid en ongestoord onderweg bij de switch van de modaliteit.'

Ambitie voor de komende 2 jaar

Wat is de ambitie van Business Club Lisse als het gaat om een bewust en toekomstbestendig mobiliteitsbeleid?

‘Natuurlijk zetten we als regio Lisse ook stappen op het verduurzamen van onze mobiliteit. Want ook wij wonen op de aarde van onze kleinkinderen. Denk bijvoorbeeld aan elektrificering van wagenparken of het op grote schaal inzetten van e-bikes. Vooral bij die ondernemingen die werken voor de overheid als opdrachtnemer – waar dit dan vaak een contractvoorwaarde is.

Maar in alle eerlijkheid: de link tussen verduurzaming en verkeersveiligheid kan bij onze achterban zeker nog steviger worden aangezet. En de huidige krapte op de arbeidsmarkt gaat ons daar absoluut bij helpen – dat voel ik aan alle kanten. Daarom dat zo’n programma als MONO-zakelijk ook zo goed is, jullie komen als geroepen!’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen