Sycada: met onze tools en data positioneren wij mobiliteit als een verdienmodel!

Realiseer je eens dat 90% van de ongelukken gebeurt door menselijk falen. En dat er sprake is van een van ‘veiligheidspiramide’ waarbij één dodelijk slachtoffer gelijk is aan 30.000 situaties die zouden kunnen leiden tot een ongeval. We gaan in gesprek met Kristian Winge, founder van Sycada.

Volgens de veiligheidspiramide staat een dodelijk slachtoffer gelijk aan 30 ongelukken met zwaar letsel, 300 ongelukken met letsel, 3.000 lichtere ongevallen en bijna-ongevallen en dus 30.000 risicovolle handelingen die tot een ongeval zouden kunnen leiden. Uitgaande van 737 verkeersdoden in 2022 betekent dat meer dan 22 miljoen (737 x 30.000) gevaarlijke situaties per jaar in het verkeer. Dit zijn er dus dagelijks meer dan 60.000.

Die laatste categorie is natuurlijk erg interessant. Zeker als je daar met een technische blik naar kijkt: als je vanuit data en software slimme tools kunt aanbieden waarmee je transport en mobiliteit zowel groener, veiliger als efficiënter kunt maken. Alle reden voor een verdiepend gesprek met Kristian Winge, founder van Sycada, een tech- en softwareontwikkelaar voor de transport- en mobiliteitsmarkt met inmiddels meer dan 1.000 klanten, variërend van hele grote (denk aan Connexxion of TNT Fedex), maar ook kleinere of MKB-bedrijven, zoals Lavans, recent uitgeroepen tot ‘s Werelds beste wasserij.

Joost van Dishoeck, Logistiek Manager Lavans: “Alles wat je aandacht geeft groeit. Sycada geeft op een eenvoudige wijze inzicht en feedback aan de servicemedewerkers, dit zorgt voor bewustwording en geeft uitdaging tot verbeteren."

 

What’s in it for me?

Kristian, wat doet Sycada om ervoor te zorgen dat organisaties bewust onderweg gaan?

“Wij kijken in tegenstelling tot veel verzekeraars niet terug, wij kijken vooruit. Met onze tools kunnen wij rijgedrag niet alleen monitoren, maar ook voorspellen. Waarbij we heel gericht (bijvoorbeeld door inzet van AI) kunnen coachen middels e-learning voor het verbeteren van de juiste rijstijl van de chauffeur. Kijk maar eens wat we bij Fedex TNT hebben gerealiseerd met onze aanpak: een besparing op brandstofverbruik van 9,3 procent en een reductie van de schadelast met meer dan 50 procent. Bij Connexxion zijn we begonnen met een vrijwillige participatie onder chauffeurs. Meer dan de helft van de chauffeurs (53 procent, de niet participerende chauffeurs lieten op beide terreinen niet of nauwelijks enige winst zien) deed actief mee, wat resulteerde in een brandstofbesparing van gemiddeld 17 procent. Waar de chauffeurs via verloning 20 procent van terugzagen in hun loonzakje. Want het helpt enorm als je ook de uiteindelijke gebruikers (lees: chauffeurs) ervan laat profiteren. Middels een vorm van gamification, met incentives passend bij de doelgroep. Want je moet barrières of beelden als zelfbeschikking, autonomie, privacy, big brother is watching you wél zien te overwinnen! Daarom dat een ‘what’s in it for me’ benadering ook zo essentieel is. En niet alleen voor de top, óók voor de vloer!”

Begint bij het management

Wat is er nodig binnen een organisatie om aan de slag te gaan met bewust mobiliteitsbeleid?

“Wat je in andere wilt ontsteken, moet wel eerst in jezelf branden. En juist dit vereist van het verantwoordelijke management en de directie dat men niet alleen lef toont, maar ook dat het in de organisatie zichtbaar en merkbaar is (waarbij zij het goede voorbeeld geven) én dat er een vorm van een beloning te verdienen is. Daarmee is de implementatie van onze tools geen technische aanpak, het is in feite een verandertraject! Waarin je een cultuur aanpakt met een win-win performance.”

Reizigerscomfort

Kun je een uitleggen welke waarde jullie tools leveren aan organisaties?

“Met onze tools en data zijn we in staat om de waarde die bijvoorbeeld een OV-bedrijf levert voor haar passagiers in termen van reiscomfort te vergroten. Want het gaat bij reizigersvervoer al lang niet meer over zo snel en efficiënt mogelijk van A naar B vervoerd worden. Nee, ook veilig en comfortabel. En je kunt je voorstellen dat het reiscomfort ook wordt bepaald door een meer vloeiende reisbeweging. Zonder schokkend te rijden, hard te remmen of te snel door de bocht te gaan. Denk maar eens aan de reiziger die in de bus zit met een laptop op schoot. Zo zorgt een vakbekwame chauffeur niet alleen voor meer comfort en reisplezier, maar ook voor een lager brandstofgebruik en minder schades. Want bedenk je maar eens dat als je als OV of transportbedrijf veel schades hebt, wat dit dan betekent voor de omvang van je vloot. Dan moet je over voldoende reserve bussen of vrachtwagens beschikken om zo voldoende continuïteit te kunnen bieden.”

Ook data richting wegbeheerders

Zijn er ook nog andere partijen geholpen door jullie tools?

“Als je kijkt naar onze tools, dan bedienen we niet alleen de chauffeur of de werkgever, maar in feite ook de wegbeheerder. Want een mooie bijvangst van onze aanpak is dat er ook data beschikbaar komt die betrekking heeft op de infrastructuur. Daar waar we merken dat de auto’s van onze klanten harder moeten remmen bijvoorbeeld. Of dat we zien dat een bepaalde bocht te scherp is. In feite vereist dat een aanpassing van de infrastructuur. Dat bespreken onze klanten dan met wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies of gemeentes.”

Dinsdag 6 juni: Webinar ‘Het slimmer, veiliger & groener maken van mobiliteit: de werkgever aan zet’.

In het webinar ‘Het slimmer, veiliger & groener maken van mobiliteit: de werkgever aan zet’ (dinsdag 6 juni tussen 12:00 en 12:45), zal Kristian Winge, CEO van Sycada, in gesprek gaan met MONO-zakelijk’s programmadirecteur en kwartiermaker Dirk-Jan de Bruijn over het belang van het aanwakkeren van duurzaamheid en veiligheid op de weg door werkgevers en management.

Sluit je aan op 6 juni om meer te leren over hoe je als werkgever een cruciale rol kan spelen in het bevorderen van de verkeersveiligheid in Nederland. Alleen samen kunnen we het aantal verkeersongevallen verminderen, kosten besparen én bijdragen aan een duurzamere toekomst voor iedereen.

Meld je aan

Afbeeldingen

Cookie-instellingen