Rotterdamse aanpak: landelijk koploper qua verkeersveiligheid

We spreken met een drietal medewerkers van de gemeente Rotterdam: Arie de Boed (HR-afdeling), Edward van Noord (wagenparkbeheer) en Remco Smit (coördinator verkeersveiligheid). Onderwerp van gesprek zijn de 3 rollen die de gemeente Rotterdam vervult als het gaat om verkeersveiligheid.

De eerste rol draait om de eigen collega’s (vanuit werkgeversrol: komen onze mensen ’s avonds weer veilig thuis), de tweede om de samenleving (vanuit de rol van wegbeheerder: zorgen voor veilige infrastructuur zodat iedereen veilig onderweg kan) en de derde om de opdrachtnemers (vanuit de rol van launching customer als opdrachtgever).

Strikt beleid

Binnen de gemeente Rotterdam werken in totaal ruim 13.000 ambtenaren. Het Rotterdamse wagenpark heeft een omvang van zo’n 1.800 voertuigen, variërend van een elektrische scooter of auto tot een omvangrijke vuilniswagen of een indrukwekkende rioolzuiger. Voor woon-werkverkeer heeft de gemeente een strikt beleid: autoverkeer wordt ontmoedigd. Daarom komen veel collega’s voornamelijk op de fiets of met het openbaar vervoer naar kantoor. Vrijwel alle locaties van de gemeente liggen in de directe omgeving van een OV-station, waardoor snel woon-werkverkeer mogelijk is. Ook hebben alle locaties van de gemeente goede fietsparkeervoorzieningen.

Landelijk koploper

‘Als gemeente Rotterdam werken we sinds een aantal jaar met een proactieve, risicogestuurde aanpak als het gaat om verkeersveiligheid. Gebaseerd op heel concrete data. Iedereen moet veilig thuis kunnen komen: op de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto. We willen niet achteraf ingrijpen als het te laat is, we willen juist ongelukken voorkomen’, aldus Smit.

Rotterdam gebruikt als eerste wegbeheerder in Nederland een innovatief instrument: het Rotterdams Verkeersveiligheidsmodel. ‘We voeren gegevens van ongevallen, waaronder de black spots, in op een digitale kaart. Vervolgens koppelen we deze aan kenmerken over de inrichting van de weg en verkeerskenmerken, zoals snelheid en aantallen. Op deze manier kunnen we een voorspelling maken met een risicoscore per locatie (kruispunten, wegvakken) die mogelijk in de toekomst onveilig worden. Daar kunnen we dan heel gericht op acteren.’ Dat dit instrument succesvol is, blijkt wel. De gemeente Rotterdam heeft met dit model in 2019 de prestigieuze Nationale Verkeerskundeprijs in ontvangst mogen nemen.

Ultiem doel

‘Dat geloof, die visie: dat trekken we uiteraard door in al onze rollen als gemeente. Dat verkeersveiligheid belangrijk en urgent is, blijven – en moeten – we steeds benadrukken. Een veilig gevoel op de weg is niet altijd vanzelfsprekend. Elke weggebruiker heeft daar een aandeel in. Het gedrag van elke verkeersdeelnemer is dus bepalend voor een veilig gevoel. Als ultiem streven én doel werken wij als gemeente ook aan een interne en externe lobbystrategie om verkeersveiligheid een belangrijk gemeengoed te maken. Enerzijds om collega’s van verschillende afdelingen te activeren voor het belang van verkeersveiligheid – zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Anderzijds om burgers te laten inzien dat ook zij een rol hebben als het gaat om MONO- en veilig rijgedrag. Niet alleen in de auto, maar ook op de fiets. Want één verkeersslachtoffer is er één te veel. Zo hebben we direct na de invoering van het telefoonverbod voor fietsers maatregelen op straat doorgevoerd die inspelen op gedrag. Dit soort bewustwordingsinterventies willen we gericht uitbreiden. Om iedereen bewust te maken van zijn eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen