CBR: poortwachter van verkeersveiligheid

We spreken met Jan-Jurgen Huizing vanuit zijn rol als verantwoordelijk directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Onderwerp van gesprek: hoe diep het thema verkeersveiligheid door werkelijk alle CBR-aderen stroomt, iedere dag weer opnieuw!

Voor de beeldvorming: CBR heeft 1.800 medewerkers (waarvan ruim 600 examinatoren) en zo’n 700 dienstauto’s. Het neemt jaarlijks maar liefst 1,5 miljoen examens af. Van theorie tot praktijk, van een gewoon rijbewijsexamen tot examens voor binnenvaartschippers, recreanten, beroepschauffeurs en zelfs piloten! Overal waar sprake is van een mens-machine-interactie speelt het CBR een toetsende rol. En het leuke is dat het CBR met die kennis ook de markt op wil gaan. Alle reden om in gesprek te gaan.

Waar weggebruikers hun mobiliteitscarrière starten

‘Kijk, wij hebben een zware verantwoordelijkheid als het gaat om de bewustwording van verkeersveiligheid. Daar toetsen we al onze kandidaten op. Want realiseer je dat wij hen de licence to operate geven: hier bij het CBR begint het, hier starten weggebruikers hun eigen mobiliteitscarrière. Daarom positioneren wij ons ook als dé poortwachter van het thema verkeersveiligheid. Zo hebben we in onze theorie-examens bewust ook een paar vragen over MONO rijden opgenomen. Tijdens het praktijkexamen voor de personenauto is er natuurlijk geen telefoon in beeld. Wel is gebruik van een navigatiesysteem sinds 2019 verplichte kost tijdens het auto-examen. Bij de praktijkexamens voor vrachtwagen/bus wordt alle communicatieapparatuur vooraf ingesteld. Bij het praktijkexamen taxi is het verdelen van aandacht bij het gebruik van hulpmiddelen tijdens de rit expliciet genoemd in de examenrichtlijnen.’

Geborgd tot op het allerhoogste niveau

‘Als we die rol van poortwachter ook willen waarmaken, dan betekent dat uiteraard dat we het onderwerp bloed- en bloedserieus moeten nemen. Daarom hebben wij in de eed en belofte die we afnemen bij nieuwe collega’s het thema verkeersveiligheid expliciet laten terugkomen. Zodat men zich realiseert hoe ontzettend essentieel dit is voor ons werk. En wat de voorbeeldrol is die onze examinatoren hierin vervullen. Hoe belangrijk het is dat we steeds kritisch blijven bij het afnemen van onze examens. Voor ons als CBR is dit zodanig prioritair dat we dat ook opnemen in de P-dossiers van al onze medewerkers. En iedereen weet dat we hier een zerotolerancebeleid op voeren: zware verkeersovertredingen, zoals met drank op achter het stuur, betekent direct einde oefening.’

Aandacht voor campagnes

‘Vanzelfsprekend werkt het CBR mee aan de lopende verkeersveiligheidscampagnes. Zoals de BOB-campagnes en MONO. Toen MONO van start ging hebben we met de hele organisatie, verspreid over 54 locaties, via een online tool gesproken over de wijze waarop we MONO onder de aandacht kunnen brengen. Gewoon vanuit de praktijk van alledag. Mede op basis van de ideeën van de werkvloer. En doordat we het zo praktisch maken leeft het ook écht bij onze mensen.’

Schat aan expertise

‘Wij realiseren ons steeds meer dat we als CBR meer kunnen zijn dan een pure uitvoeringsorganisatie. We zouden vooral de praktische kennis en ervaring op het vlak van verkeersveiligheid kunnen teruggeven. Bijvoorbeeld aan de doelgroep werkgevers, in relatie met de rol van partijen als verzekeraars en leasebedrijven. Je kunt dan denken aan een periodieke screening van leaserijders. Onze examinatoren kunnen daarbij een rol spelen gericht op de verbetering van veilig rijgedrag van de betreffende medewerkers van die werkgevers. Daarom zijn we ook zo blij met een initiatief als MONO-zakelijk. Alle reden om dit met elkaar verder te verkennen op kansrijkheid. Zodat we het veiligheidsbewustzijn én handelingsperspectief kunnen vergroten. Want als CBR realiseren we ons als geen ander dat we het monster van verkeersonveiligheid alleen kunnen overwinnen als we elkaar schouder aan schouder versterken, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen