MRDH: integraal besturen betekent géén spanning tussen duurzaamheid en verkeersveiligheid

We spreken met Wim Hoogendoorn, secretaris/algemeen directeur van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

Onder het motto ‘samenwerken maakt sterker’ bundelt MRDH de krachten van 23 gemeenten op het vlak van bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid – gericht op groei van welvaart en welzijn van de bijna 2,4 miljoen inwoners. Bij MRDH zijn ongeveer 100 professionals actief.

Eat your own dogfood – and tell it

‘Als MRDH hebben we een nadrukkelijke voorbeeldrol. Daarom stimuleren we heel serieus het gebruik van openbaar vervoer en fiets voor al onze eigen vervoersbewegingen – vanuit de werkgeversrol. Zo hebben de collega’s die frequent reizen allemaal een NS-businesscard. De verbetering van de bereikbaarheid is een van de hoofdopgaven van de MRDH en elke collega is echt wel doordrongen van nut en noodzaak van verkeersveiligheid. Daar is volstrekt géén discussie over. En juist daarom vullen we van tijd tot tijd ook de MONO-meter in. Zo krijgen we zicht op hoe MONO we eigenlijk zijn. Zoiets moet je dagelijks aandacht geven, frappez toujours!’

Aanpak van te smalle fietsinfrastructuur

‘Laat ik eens een paar voorbeelden noemen van concrete zaken die op de MRDH-agenda staan. Op het vlak van fietsen zien we bijvoorbeeld dat zowel de intensiteit (hoeveelheid fietsers) als de heterogeniteit (verschillende snelheden) toenemen. Daarom pakken we te smalle fietsinfrastructuur aan. Daarnaast nemen we obstakels op of naast de fietsinfrastructuur weg. Of we kiezen bijvoorbeeld voor een consistente en uniforme inrichting van 30km-wegen voor alle 23 deelnemende gemeentes. Daarmee laten we ook de kracht van onze schaal zien. In dit Randstedelijk gebied stimuleren we niet alleen het gebruik van OV-fietsen maar dragen we vooral ook zorg voor uniformiteit en eenduidigheid naar onze gebruikers.’

Wapenfeiten

‘Dat deze aanpak ook werkt blijkt wel uit een paar van onze wapenfeiten die we als collectief van gemeentes hebben bereikt in de afgelopen periode. Zoals de verbetering van 9 fietsroutes tussen belangrijke woon- en werklocaties, in totaal zo’n 150 km fietspad. De MRDH verdubbelde vorig jaar de rijkssubsidies Verkeersveiligheid, waardoor gemeenten hun infrastructurele projecten voor meer dan 70% vergoed kregen. Via het ROV Zuid-Holland geeft de MRDH opdracht tot verkeerseducatie. Hiermee zijn in 2020 in totaal bijna 350 middelbare en basisscholen in de provincie bereikt.’

Vermeende spanning duurzaamheid en veiligheid

‘Er wordt as we speak terecht heel hard gewerkt aan verschillende duurzaamheidsoplossingen. Maar sommige daarvan kunnen ook weer een negatief effect kunnen hebben op verkeersveiligheid. Denk bijvoorbeeld maar aan elektrificering van stadsdistributie: in plaats van een grote dieselvrachtwagen gaan er dan meerdere kleinere elektrische voertuigen de stad in. Dat doet een appel op datadelen of het faciliteren van vervoer middels protocollen. Of neem de toenemende fietsmobiliteit: dit maakt dat we moeten werken aan vrij liggende fietspaden of veilige fietsoversteekplaatsen. Het is belangrijk dat we integraal naar de vraagstukken kijken, steeds met alle beleidseffecten voor ogen. En – ook niet onbelangrijk – uitgedrukt in termen van de gebruiker. Zonder daarin te vervallen in suboptimalisatie. Want zeg nou zelf: duurzaamheid en verkeersveiligheid zouden elkaar toch moeten versterken? In een toekomstvaste maatschappij kunnen we het ons toch niet veroorloven dat die twee essentiële kernwaarden elkaar gaan beconcurreren, of wel soms?’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen