Provincie Limburg: ‘Wij ervaren onze voorbeeldrol als bijzonder essentieel’

We spreken met de clustermanager HR van de provincie Limburg, Marion Gerritsen.

Als werkgever verantwoordelijk voor ruim 900 collega’s, als wegbeheerder verantwoordelijk voor een areaal van 500 km én jaarlijks goed voor zo’n € 100 miljoen aan opdrachten voor infrastructurele projecten (aanleg, beheer en onderhoud).

Saillant detail: zelf pendelde ze zo’n 2 jaar dagelijks met de auto tussen Oirschot en Maastricht (enkele reis: 130 km). Daar deed ze soms, als gevolg van ongelukken en opstoppingen, wel 3 uur over. ‘Realiseer je dat ik door die ervaring een goed beeld heb gekregen van het grote belang van verkeersveiligheid.’

Voorbeeldrol

‘Als provincie Limburg hebben we natuurlijk een belangrijke voorbeeldrol te vervullen. Want als je het thema verkeersveiligheid uitdraagt naar al je weggebruikers, dan moet je het zélf ook dagelijks toepassen. Practice what you preach, zoals dat heet. Uiteraard promoten we fiets en openbaar vervoer, maar we hebben als werkgever wel auto’s: in totaal zo’n 75 stuks waarvan 25 hybride. Want ondanks ons autoluwe beleid hebben we voor de uitvoering van een aantal taken dienstauto’s nodig. Denk aan Boa’s, de Groene Brigade (essentieel vanwege onze rol als grensprovincie), wegbeheer en de Regionale Uitvoeringsdienst.’

‘We investeren flink in de voertuigen: die zijn technisch state of the art met onder meer veiligheidssystemen, carkit en all weather-banden. Maar ook in voorlichting, met name in de werkoverleggen en toolboxmeetings. Daarnaast zetten we in op opleiding: training on the job, herhalingscursussen, slipcursussen. Telefoneren doen we in principe op een parkeerplaats. En gelukkig – fingers crossed– valt het aantal incidenten erg mee. In de tijd dat ik hier verantwoordelijk ben is het aantal schadegevallen te tellen op de vingers van 1 hand en hebben zich gelukkig geen zware ongelukken voorgedaan. Voor ons als werkgever de validatie dat dit beleid effectief is.’

Maak van de nul een punt

‘Naast onze rol als werkgever is de provincie Limburg ook verantwoordelijk voor de regie op het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Voor dit beleid en de uitvoering ervan wordt intensief samengewerkt met verschillende partners en stakeholders, zoals politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Die samenwerking is georganiseerd in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Daarin werken we aan het veiliger te maken van de (provinciale) wegen, het bijdragen aan de ontwikkeling van verkeersonderwijs voor zowel 4- tot 12-jarigen als 12- tot 16-jarigen én het voeren van campagnes gericht op weggebruikers. Dit alles met als doel de verkeersveiligheid in Limburg naar een hoger plan te tillen. Passend in de Limburgse ambitie Maak van de nul een punt.’

7 belangrijkste thema’s

‘Het ROVL vult momenteel het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) verder in voor Limburg. Dat gebeurt samen met de Regionale Mobiliteitsoverleggen (RMO’s) en gemeenten. Dit moet eind 2021 resulteren in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg. Het ROVL is hiervoor de verbindende factor in het veld van verkeersveiligheid. Aan de hand van een eerste risicoanalyse zijn de 7 belangrijkste thema’s vastgesteld: veilige infrastructuur, kwetsbare verkeersdeelnemers, onervaren verkeersdeelnemers, snelheid, heterogeniteit van het verkeer, afleiding in het verkeer en rijden onder invloed.’

Sneeuwbaleffect

‘Dit beleid trekken we ook door naar onze opdrachtnemers. Als provincie Limburg zullen we zeker ook op dat vlak het goede voorbeeld moeten geven. Niet alleen hebben al onze opdrachtnemers te voldoen aan eisen op het vlak van duurzaamheid, ook de veiligheid wordt een steeds prominenter thema. Zo worden onze ingehuurde chauffeursdiensten nu al getoetst op een heel scala aan verkeersveiligheidscriteria. En in de nabije toekomst zullen we als opdrachtgever van infrawerken ook eisen gaan stellen op het vlak van verkeersveiligheid. Vanuit de gedachte dat onze toeleveranciers dat op hun beurt ook weer gaan verlangen van hun opdrachtnemers. Zo gaan we met elkaar dat gewenste sneeuwbaleffect creëren. Alles gericht op het verzilveren van dat hogere verkeersveiligheidsdoel.’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen