Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: altijd aandacht voor veiligheid, dus óók onderweg

We spreken met de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Luc Kohsiek.

Hij en zijn team van zo’n 850 collega’s werken dagelijks in het Hollands Noorderkwartier – het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal tot en met Texel – aan de bescherming van het land tegen water, wateroverlast en watertekort. Ook is het HHNK verantwoordelijk voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Er wonen bijna 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied van het hoogheemraadschap.

Veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau is minder vanzelfsprekend dan we vaak denken. Juist daarom is het nodig dat het HHNK veilig werkt, in werkelijk alle facetten die daarbij komen kijken. Veilig onderweg zijn hoort daar uiteraard bij! Daarvoor maakt het HHNK gebruik van ongeveer 250 dienstauto’s: variërend van stoere terreinwagens (waarmee ook op het strand gereden kan worden), zware vrachtwagens (voor vervoer van onder meer generatoren) tot keurige personenauto’s.

Gemalen, sluizen en rioolzuiveringsinstallaties

‘Als hoogheemraadschap maken we gebruik van indrukwekkende rioolzuiveringsinstallaties, sluizen, gemalen en dijken. Die zijn nodig om ons land te kunnen beschermen tegen water, wateroverlast en watertekort. Onze mensen moeten uiteraard adequaat opgeleid zijn om met die installaties te kunnen werken en om ze kunnen onderhouden. Je kunt je voorstellen dat veiligheid dan absoluut op nummer 1 staat. En neem van mij aan: bij werkelijk niemand van onze collega’s is daar ook maar enige twijfel over.’

Calamiteiten

‘De aard van ons werk brengt ook calamiteiten met zich mee. Een rioolzuiveringsinstallatie die bij nacht en ontij is uitgevallen. Een haperend gemaal dat voorzien moet worden van een generator. En in het geval van vogelgriep is het onze rol om de dode dieren uit het water te vissen. In al die gevallen gaan we heel gestructureerd te werk. Waarbij we – ondanks de druk en stress – toch heel rustig blijven nadenken. Neem de vogelgriep. Als die wordt geconstateerd zoeken we eerst contact met het RIVM. De knowhow die we daar ophalen gebruiken we om onze collega’s uit te rusten met de juiste pakken. Gewoon heel professioneel. Je kunt je dus voorstellen dat we in zo’n cultuur, die aan alle kanten is doordrongen van het grote belang van veiligheid, ook voldoende aandacht besteden aan veilig en ongestoord onderweg zijn.’

Toekomstige ontwikkelingen

‘Ik zie 2 trends als je me vraagt waar we over 3 tot 5 jaar staan wat verkeersveiligheid betreft in relatie tot onze werkgeversrol. 1 is de techniek die veiligheid verder gaat faciliteren. Zaken als lane keeping en adaptive cruise control zijn tegen die tijd nog verder ontwikkeld en worden breed toegepast. De 2e trend is de toenemende afhankelijkheid van die techniek. Trend 1 is de onvermijdelijke en veiligheidsverhogende innovatie, trend 2 is voor mij een aandachtspunt.

Dat zie ik ook in ons werk. We werken steeds geavanceerder, maar we kunnen daar niet volledig op vertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan een cyberaanval op een van onze gemalen of rioolzuiveringsinstallaties. In zo’n geval zullen we die installaties ook handmatig moeten kunnen bedienen. Juist daarom oefenen we zo frequent om die “oude” kennis en knowhow ook actueel te houden. En dat is soms best lastig te verkopen aan onze eigen mensen. Toch is ook dat een essentieel onderdeel van onze veiligheidscultuur. Tegelijkertijd is het de beste manier om veilig en ongestoord rijgedrag te borgen. Maak jezelf niet volledig afhankelijk van de techniek, blijf zelf nadenken. Want jij zit achter het stuur!’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen