Gemeente Den Haag: als werkgever, wegbeheerder én opdrachtgever aan de slag met verkeersveiligheid

We spreken met wethouder Mobiliteit en Cultuur van de gemeente Den Haag, Robert van Asten. Ons gesprek gaat over verkeersveiligheid.

En dan met name over de 3 rollen die de Gemeente Den Haag op dat vlak vervult binnen de eigen cirkel van invloed: de rol van werkgever, de rol van wegbeheerder en de rol van opdrachtgever.

Voor de beeldvorming: bij de gemeente Den Haag werken zo’n 8.000 mensen en het gemeentelijke wagenpark beslaat meer dan 360 voertuigen, variërend van dienstauto’s, scooters, scanauto’s tot indrukwekkende beachcleaners. Het areaal waar wegbeheerder Den Haag verantwoordelijk voor is beslaat meer dan 1.500 km. De Hofstad schrijft jaarlijks voor een bedrag van ongeveer € 15 miljoen aan opdrachten uit voor bouwondernemingen en installateurs. Deze hangen samen met het onderhoud van de wegen.

Perspectief

‘De gemeente Den Haag is een omvangrijke werkgever. Vanuit die rol vinden we het onze verantwoordelijkheid om al onze collega’s te wijzen op hun eigen verkeersveiligheidsgedrag. Dat stimuleren we ook actief. We moedigen inwoners aan niet te bellen tijdens het fietsen of autorijden. En om te zorgen voor goede fietsverlichting. Met richtlijnen brengen we dit ook structureel onder de aandacht. Daarnaast agenderen we het onderwerp regelmatig in werkoverleggen, aan de hand van concrete casuïstiek. Zo vergroten we niet alleen de bewustwording van onze mensen op dat vlak, maar bieden we ze ook handelingsperspectief. En het mooie is: het geeft energie, het werkt écht. En dat moet ook, want we hebben op dit terrein een nadrukkelijke voorbeeldrol te vervullen.’

Keuzes maken

‘Iedereen die deelneemt aan het verkeer moet veilig thuiskomen. Echt elke dode of gewonde is er een te veel. Wij willen naar 0 verkeersslachtoffers. Daarom nemen we maatregelen die zorgen dat het verkeer veiliger wordt. Denk aan het verbeteren van wegen en kruispunten, en het veiliger maken van fietsroutes en oversteekplaatsen. Maar Den Haag groeit. Er komen steeds meer bewoners en bezoekers, waardoor het aantal verkeersdeelnemers stijgt. En we zien andere vormen van vervoer. Naast het traditionele verkeersbeeld (fiets, bromfiets, motor of auto) zien we nu bijvoorbeeld ook elektrische fietsen, bakfietsen en speed pedelecs. Die laatste kunnen tot wel 45 km per uur! Omdat ruimte steeds schaarser wordt moeten we keuzes maken om te zorgen dat de stad verkeersveilig blijft.’

Fietsers en voetgangers centraal

‘Daarom heeft de gemeente in het beleid tot aan 2030 scherpe keuzes gemaakt. Een belangrijke keuze is dat fietsers en voetgangers in het verkeersveiligheidsbeleid centraal staan. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in het verkeer. Door fietsers en voetgangers de ruimte te geven, voelen ze zich veiliger in het verkeer en zijn ze dat ook. In het nieuwe denken over mobiliteit krijgen fietsers en voetgangers voorrang, gevolgd door openbaar vervoer en de auto.’

6 speerpunten

‘Een nieuwe aanpak begint uiteraard met het aanbieden van veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Vooral voor hen moet het veiliger worden. Dan de snelheid. Te hard rijdende auto’s vormen een aanzienlijk risico. In woongebieden en straten met gemengd verkeer wordt 30 km per uur de norm. Als derde gaat het om het aanleren van verkeersveilig gedrag: hoe kunnen zowel kinderen als ouderen zich veilig door het verkeer bewegen? Ten vierde zetten we in op het afleren van ongewenst verkeersgedrag. Denk aan kleine overtredingen, zoals tegen de richting in fietsen. Maar ook aan ernstiger zaken, zoals door rood licht rijden of agressie in het verkeer. Speerpunt 5 is het stimuleren van veilige voertuigen. En tot slot monitoren we alle voorgaande speerpunten, opdat we er zeker van zijn dat de maatregelen ook het juiste effect hebben.’

Belonende flitspaal

‘Natuurlijk kunnen we dat als overheid niet alleen. We doen een beroep op onze inwoners of werkgevers. Een mooi voorbeeld is de regulering van het verkeer rondom basisscholen: dat wordt in toenemende mate door de ouders zelf opgepakt, als vrijwilliger. Maar denk ook aan werkgevers, die hun mobiliteitsbeleid herijken – mede als gevolg van corona – waarbij thuiswerken deels de norm wordt. Zulke initiatieven belonen we als gemeente, bijvoorbeeld met de belonende flitspaal. Dat is een paal die de snelheid meet. Voor ieder passerend voertuig dat zich aan de snelheid houdt gaat er vervolgens een paar cent in een pot die bewoners kunnen inzetten voor hun eigen wijk. Ze kunnen er bijvoorbeeld bloempotten voor aanschaffen, of een verkeersplein voor kinderen mee aanleggen.’

Olievlek

‘Tot slot onze derde rol, die van opdrachtgever. In al onze aanbestedingen zijn maatregelen voor verkeersveilig gedrag meegenomen als essentieel gunningscriterium. Daarmee dwingen we het ook af. En het zorgt voor een olievlekwerking: veel van onze opdrachtnemers eisen zo’n criterium ook weer van hún toeleveranciers. Waarmee je het gewenste multipliereffect creëert.’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen