We zijn ons als werkgever, als wegbeheerder én als opdrachtgever heel bewust van onze voorbeeldrol!

Deze echte fietsstad heeft elk jaar weer een flinke nieuwe impuls aan studenten en werkt met een 8-tal gemeentes aan het realiseren van dé Europese topregio op het gebied van agrifood. Wat is het effect van dit alles op verkeersveiligheid en MONO-rijden in de gemeente Wageningen?

We vragen het burgemeester Floor Vermeulen en Peter de Haan, ten tijde van het interview wethouder klimaat/duurzame mobiliteit.

Wij zijn een fietsstad!

‘Uiteraard beschikt onze gemeente over een aantal auto’s voor buitendienst of onze BOA’s. Maar we zijn als Wageningen gewoon een fietsstad. Daarom dat veel van onze collega’s dan ook naar kantoor komen met de fiets of e-bike. En dat stimuleren we ook. Zo hebben we net een hele nieuwe uitgebreide fietsstalling gerealiseerd en bieden we tal van MaaS-achtige mobiliteitsoplossingen aan die het zakelijke reizen enorm faciliteren. We zijn ons natuurlijk bewust van onze voorbeeldrol als gemeente én wegbeheerder. Zo liften we als werkgever uitgebreid mee op voorlichtingsacties van de politie om aandacht te vragen voor goed licht of MONO-fietsen. We ervaren daarin een toenemende bewustwording. Oók omdat we daar in werkoverleggen aandacht voor vragen. Waarbij we met elkaar het gesprek hebben over de risico’s van het onverlicht of niet MONO-fietsen’.

Elkaar aanspreken

‘Wat we steeds meer zien in onze organisatie is dat de drempel om elkaar aan te spreken op dit gedrag gelukkig steeds lager wordt. Vanuit een bepaald normbesef. Heus niet alleen jegens onze eigen collega’s, maar ook naar onze externen of toeleveranciers. Als bijvoorbeeld in een teamsmeeting iemand inbelt vanuit een rijdende auto of ingewikkelde telefoongesprekken voert wanneer hij of zij aan het fietsen is, dan spreken we die persoon daar op aan. Uiteraard doen wij dat zelf ook, niet in de laatste plaats omdat wij ons beseffen hoe essentieel de tone at the top is. Want het gaat hier om een verandering van gedrag. Zonder voorbeeldgedrag lukt dat niet.'

Inrichting verkeersdesk

‘Vanuit onze Foodvalley ambitie werken we ook aan het operationaliseren van een verkeersdesk. In regionaal verband, dus met de acht samenwerkende gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en wijzelf. Om zo ook ervaringen van onze frequente gebruikers met betrekking tot het gebruik van onze weginfrastructuur (vanuit onze rol als wegbeheerder) steeds beter te kunnen vervullen. Zowel voor fiets als auto. En dan kijken we integraal, zowel naar de infrastructuur, het verkeers- én het mobiliteitsmanagement. Want iedereen begrijpt dat onvoldoende doorstroming een rechtstreeks effect kan hebben op verkeersveiligheid.'

Aansturing van opdrachtgevers

‘Ook al gemeente Wageningen zijn we ons bewust van onze inkoopmacht naar onze opdrachtnemers toe. Voor aanleg, beheer en onderhoud van onze infrastructuur bijvoorbeeld. Zo spreken we met onze aannemers ook af welke hoofdroutes zij mogen gebruiken voor het bouwverkeer. Om te voorkomen dat dit gevaarlijke situaties oplevert in woonwijken of in de directe omgeving van scholen of kinderomvang locaties bijvoorbeeld. En ook hier weer zijn we trots op het zelforganiserend vermogen. Want in toenemende mate zien we dat bewoners en aannemers elkaar vinden in bouwapp’s waarin men dit soort dingen met elkaar regelt. Begrip heeft voor elkaars situatie: belangrijke uitgangspunten om zó met elkaar te werken aan de verdere verbetering van verkeersveiligheid!’

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen