Dit is hoe het Nederlands Forensisch Instituut werk maakt van bewust onderweg

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) legt uit hoe zij als publieke werkgever hun bewuste mobiliteit hebben vormgegeven. Het NFI is het oudste en breedst georiënteerde forensisch instituut van ons land dat hoofdzakelijk forensisch onderzoek doet voor politie en justitie.

Met hun forensisch onderzoek, bevordert NFI de waarheidsvinding in het strafrechtelijk onderzoek. Men opereert vraaggestuurd, wat betekent dat er intensief met ketenpartners en opdrachtgevers wordt afgestemd over de behoeften die er zijn en de wijze waarop deze worden ingevuld. Het NFI heeft zo’n 700 professionals (plus een flexibele schil van circa 100 collega’s) en kent één Haagse vestiging. We spreken Algemeen Directeur Marc Elsensohn en Programmamanager & Adviseur Directie, Eeke Landman-Sinnema.

Wij zijn in feite een laboratorium

Wij zeggen wel eens dat niet gereden kilometers de meest veilige kilometers zijn. Hoe kijken jullie daar tegenaan als NFI?

Marc: "Als NFI zijn we in feite een heel groot laboratorium, maar dit betekent niet dat onze mensen hun werk niet plaats en tijd onafhankelijk kunnen uitvoeren. Ongeveer een kwart van onze werkzaamheden worden nu uitgevoerd vanuit huis. Uiteraard gaan we niet slepen met lichamen, maar het schrijven van de rapporten zijn bijvoorbeeld taken die zich goed lenen om thuis uit te voeren. Om dat mogelijk te maken hebben we in de afgelopen periode ook flink geïnvesteerd in faciliteiten en voorzieningen op het gebied van techniek, beveiliging, camera’s en headsets bijvoorbeeld."

Lange dienstverbanden

Bij MONO-zakelijk promoten we bewuste mobiliteit (veiliger, slimmer en duurzamer onderweg). Hoe gaat het NFI bewust onderweg?

Marc: "Als NFI kennen wij lange dienstverbanden. Waarmee onze mensen zich ook fysiek verbinden met onze organisatie. En dat betekent dat velen in de directe omgeving wonen van ons kantoor. Wat tot gevolg heeft dat de fiets dé modaliteit is waarmee men zich verplaatst. Ongeveer de helft. Duurzaam en gezond. De andere helft komt met de auto (40%) en het OV (10%). Het relatief lage percentage dat met het OV komt, heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat de OV-bereikbaarheid (Ypenburg) van ons kantoor niet voor iedereen erg gelukkig is. Als je ons bezoekt zie je dus een vol parkeerterrein. Maar gelukkig is het ook erg druk in onze fietsenstalling."

Geen incidenten

Helaas was het aantal verkeersincidenten in Nederland jaren niet zo hoog als nu. Hebben jullie medewekers hier ook mee te maken?

Marc: "Als je mij vraagt naar de incidenten in de afgelopen jaren - ik ben hier sinds de zomer van 2020 'in charge' - dan zit je tegenover een blije directeur; namelijk géén! Al onze mensen komen iedere avond weer veilig thuis. Dat heeft denk ik voor een groot deel te maken met de verantwoordelijkheid die onze professionals voelen. Realiseer je dat veel van onze collega’s hoogopgeleide mensen zijn, met heel verantwoordelijk werk. Mensen die je niet als schoolkinderen moet gaan betuttelen. Onze mensen realiseren zich goed dat als ze deelnemen aan het verkeer, dat ze de focus op het verkeer moeten hebben. En dus niet op hun telefoon. Zo simpel is dat."

Flexibele werktijden

Een belangrijk onderdeel van bewust onderweg gaan is spitsmijden. Hierdoor voorkom je onnodige CO2 uitstoot, stress en te laat komen. Maken jullie dat mogelijk voor medewerkers?

Marc: "Jazeker. Waar wij als werkgever denk ik mee scoren in het kader van attractiviteit, zijn onze flexibele werktijden. Als jij eerst je kinderen naar school wil brengen of thuis dat rapport wil schrijven om dan na de spits naar kantoor te komen, dan kan dat. Mits je daar maar de juiste afspraken over maakt met je leidinggevende en je collega’s. Er zijn zelfs mensen die het prettig vinden om ’s middags om 16 uur pas te beginnen. En die dan ’s avonds en ’s nachts werken. Met een 7x24 beschikbaarheid is dat mogelijk. En daarmee voorkomen we dat onze mensen onnodig in files of andere verkeersinfarcten terecht komen."

Elektrificering

Een 'hot topic' is natuurlijk ook het electrificeren van voertuigen. Hoe gaan jullie hier mee om als NFI?

Marc: "Sinds kort is ons parkeerterrein uitgerust met een 8-tal laadpalen. Wij zouden er graag meer willen hebben, maar dat hangt op de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Maar zo dragen wij in ieder geval ons steentje bij aan de elektrificering van de voertuigen van onze medewekers."

Eeke Landman-Sinnema, Programmanager & Adviseur Directie bij NFI over bewust onderweg gaan

Eeke, hoe ervaar jij 'bewust en MONO onderweg' binnen NFI?

Eeke: "De Covid periode heeft er, net als bij vele andere organisaties, voor gezorgd dat we bij het NFI op een bewustere manier zijn gaan nadenken over hoe we werken. Dit heeft erin geresulteerd dat medewerkers van NFI met ‘kantoorbanen’ heel wisselend aanwezig zijn op kantoor, afhangend van hun afspraken en/of taken. Een hoop werkzaamheden kunnen natuurlijk op afstand. Ik vind dat er een mooie mix van thuiswerken en fysieke meetings is. Het hybride werken is dus heel normaal bij ons. Dit zorgt voor minder woon-werkverkeer, of op andere tijden, en dus een verhoogde duurzaamheid, efficiëntie en verkeersveiligheid. Daarnaast zorgt het voor een betere werk-privé balans en dus een betere vitaliteit van medewerkers.

Over MONO onderweg gaan hebben we geen uitgebreid beleid op papier staan. Toch heb ik de indruk dat dit wel aardig ingeburgerd is bij onze mensen. Wanneer ik bijvoorbeeld zelf in de auto stap, doe ik mijn telefoon altijd in de Carkit en neem ik alleen korte telefoontjes op. Intensieve gesprekken en vergaderingen doe ik nooit wanneer ik onderweg ben. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een collega uitgebreid heb zien (video)overleggen tijdens het rijden.

Leuk om te benoemen is dat we een werkgroep ‘Hybridewerken’ hebben waarin we met elkaar bespreken wat we nog meer kunnen doen om dit te organiseren; hoe werk je zo goed mogelijk samen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we recht doen aan flexibel werken en mobiliteit? Dit zal per team verschillen en het is denk ik goed om onderling nóg meer bespreekbaar te maken hoe we met elkaar veilig, slim en duurzaam onderweg gaan als NFI.”

Afbeeldingen

Cookie-instellingen