Een Rotterdams mobiliteitbeleid voor gezonde en duurzame mobiliteit

Een prettige en bereikbare stad waarin bewoners en bezoekers zich op hun gemak voelen. Voor een gezonde en duurzame mobiliteit in Rotterdam moet de gemeente natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. We zoomen in op hoe deze bekroonde organisatie met zo'n 14.000 medewerkers bewust onderweg gaat.

Een groot gedeelte van de 14.000 medewerkers van de gemeente Rotterdam werkt hybride en woont in of dicht bij de Maasstad. Dit was voor de gemeente Rotterdam aanleiding om het mobiliteitsbeleid voor de medewerkers te herzien en gezamenlijk met de vakbonden tot een nieuw beleid te komen.

Het nieuwe mobiliteitsbeleid is sinds het begin van dit jaar actief en richt zich op het stimuleren van het gebruik van duurzame vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer, de fiets, deelvervoer en wandelen. Opvallend is dat de vergoeding voor fietsen en wandelen bijna is verdubbeld, terwijl de vergoeding voor autokilometers laag blijft.

Voor de inzet om medewerkers te stimuleren duurzaam en gezond vervoer te kiezen en de spits te mijden, heeft de gemeente Rotterdam onlangs de BNR Spitsbreker van het Jaar-award gewonnen. Aanleiding voor een interview over dit nieuwe beleid van de gemeente met directeur Human Resources, Ontwikkeling en Communicatie Jolanda Denis en strategisch HR-adviseur Arie de Boed.

Anders Werken

Het hybride werken dat de gemeente in 2019 heeft ingevoerd biedt medewerkers meer flexibiliteit in werktijden en -locaties, waaronder thuiswerken en werken op andere plekken in de stad of wijk. Dit heeft geleid tot minder reisbewegingen en past binnen de rol en verantwoordelijkheid als werkgever op het gebied van verduurzaming.

Het nieuwe mobiliteitsbeleid sluit hierop aan door geen vaste vergoedingen meer te bieden op basis van een vast woon-werktraject of een maximale afstand, maar door de vergoedingen te baseren op werkelijk gemaakte reizen. Daarnaast zijn er hogere vergoedingen beschikbaar voor duurzame vormen van vervoer zoals wandelen en fietsen en krijg je een OV-mobiliteitskaart die reizen voor werk binnen Nederland volledig vergoed.

Aantrekkelijk werkgeverschap

"De bovengenoemde regelingen dragen bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. We merken dat ons nieuwe mobiliteitsbeleid en de mogelijkheid om hybride te werken een groot voordeel is bij het aantrekken van nieuwe collega’s.

Als werkgever willen we natuurlijk niet alleen dat onze collega's gezond blijven, maar ook dat ze zich goed voelen. Daarom stimuleert de gemeente het gebruik van vervoersmiddelen die bijdragen aan vitaliteit, zoals de fiets. Zo is er een ruime fietsregeling voor aanschaf van een nieuwe fiets, een hogere kilometervergoeding aan fietsers en zijn er ruime inpandige fietsenstallingen op veel werklocaties. Dat we hiervoor onlangs voor beloond zijn met het gouden certificaat van de Fietsersbond voor het meest fietsvriendelijke bedrijf, maakt me als fietsambassadeur erg trots!", aldus Jolanda.

Keuzes maken

Arie vertelt: "In ons nieuwe mobiliteitsbeleid is er bewust voor gekozen om het gebruik van de auto minder aantrekkelijk te maken ten opzichte van andere vormen van vervoer. Ook al was niet iedereen hier blij mee, we zien het stimuleren van gezondere en duurzame manieren van vervoer als een belangrijke stap in het verduurzamen van de mobiliteit. Ook vermindert het de CO2-uitstoot en de drukte van autoverkeer en parkeren in de stad nemen af."

Data-gedreven

Arie: "Als we dit gesprek over een jaar of drie weer zouden voeren dan weet ik zeker dat we meer gegevens hebben die laten zien dat we nog verder zijn met andere manieren van werken. Corona heeft dit alles een boost gegeven. Toch is het nog wennen. Je kan het namelijk wel vanachter je bureau bedenken, maar het echte anders werken en reizen, dat doe je in de praktijk! Zodra we straks meer feiten hebben kunnen we gerichter aan de slag met het draaien aan de knoppen gericht op het verder operationaliseren van ons beleid. Een echt data-gedreven mobiliteitsbeleid dus!"

Voorbeeldfunctie

“We merken dat andere bedrijven en organisaties benieuwd zijn naar ons nieuwe mobiliteitsbeleid. Rotterdam heeft daarin een belangrijke voorbeeldfunctie, als grote gemeente en één van de grootste werkgevers in de regio. We delen onze ervaringen graag, bijvoorbeeld in het G4 netwerk met de andere grote gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Zo leren we van elkaar en helpen we elkaar op weg”, sluit Jolanda af.

De mening van collega Annemijn ten Dam
"Ik ben erg tevreden over het nieuwe mobiliteitsbeleid van de gemeente Rotterdam. Voorheen maakte ik zelf kosten voor mijn reizen met het openbaar vervoer. Nu kan ik gebruik maken van het openbaar vervoer en dit via een gebruiksvriendelijke app per reis declareren. Dit maakt duurzaam reisverkeer voor mij aantrekkelijker.
Zelf woon ik in de stad, maar ik weet bijvoorbeeld van mij collega’s die wat verder weg wonen dat het nieuwe mobiliteitsbeleid hen heeft gestimuleerd om vaker de auto te laten staan. Juist omdat wij nu een OV-mobiliteitskaart hebben gekregen die OV-reizen 100% vergoed. Zelf probeer ik zoveel mogelijk naar werklocaties te lopen of fietsen. Ik ben blij dat mijn werkgever zich hard maakt voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en dat ze medewerkers met de opties veel keuzevrijheid bieden."


 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen