Hoe de gemeente Delft vanuit een drietal rollen bewuste mobiliteit stimuleert

De gemeente Delft is vanuit een 3-tal rollen, werkgever, wegbeheerder én opdrachtgever, betrokken bij de verkeersveiligheid in de stad. We vragen Fleur van der Kant, adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en André Boom, adviseur mobiliteitsbeleid hoe de gemeente zorgt voor bewuste mobiliteit.

Delft kreeg al in 1246 stadsrechten en was tegen het einde van de zestiende eeuw een van de belangrijkste steden van de Republiek – in het rijtje Amsterdam, Dordrecht, Haarlem en Utrecht. Vandaar ook de historische binnenstad. Vandaag de dag zijn er door de TU Delft vooral veel studenten in de stad te vinden. Hoe wordt dat, vanuit mobiliteitsoogpunt, goed gemanaged?

Nieuwe reiskostenregeling

Hoe stimuleren jullie als gemeente dat werknemers bewust onderweg gaan?

Fleur: "Bij de gemeente Delft werken circa 950fte en een externe schil van 200fte. Ons kantoor bevindt zich boven het station van Delft. Daarmee is de drempel om met het OV of de fiets te komen erg laag. Juist die vormen van vervoer stimuleren we dan ook volop als werkgever. Vorig jaar hebben we onze reiskostenregeling aangepast. In de nieuwe regeling hebben we een stimulans ingebouwd om het reizen (woon-werk en dienstreizen) op een duurzame wijze uit te voeren. Het verschil in reiskostenvergoeding tussen duurzaam vervoer zoals OV, fiets of volledig elektrische auto/brommer/scooter versus een niet-duurzaam vervoersmiddel is fors: 21cent versus 16 cent per kilometer. Daarnaast verwachten we uiteraard dat onze medewerkers, of ze nou een duurzaam of minder duurzaam vervoersmiddel besturen, MONO onderweg gaan en niet onnodig afgeleid worden door hun mobiele telefoon.

Een ander onderdeel van de nieuwe reiskostenregeling is de verhoging van de fietsvergoeding naar € 1.500 over een periode van drie jaar. We beschikken over een eigen fietsenkelder. Daarnaast leveren we als werkgever ook een bijdrage aan minder reiskilometers door de mogelijkheid van hybride werken en spitsmijden. Alles passend bij de Europese doelstelling, en onderschreven in het Regeerakkoord, om in 2030 55% minder uitstoot te hebben."

Binnenstad teruggeven aan voetgangers en fietsers

Mooi hoe jullie als werkgever bewuste mobiliteit stimuleren. Hoe doen jullie dit vanuit jullie rol als wegbeheerder?

André: "Vanuit onze tweede rol als wegbeheerder stimuleren wij voetgangers en fietsers. De binnenstad maken we steeds autoluwer. Afgelopen jaar hebben we 250 straatvergunningen weten om te zetten naar abonnementen voor de parkeergarages en de komende tijd moeten daar nog 250 plaatsen bijkomen. Zo kunnen we 500 parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen en ruimte bieden aan voetgangers, toeristen en fietsers. Zo wordt de leefruimte in de stad zowel groter als groener!"

Proactief verkeersveiligheidsbeleid

Jullie hebben een hoop fietsende studenten in Delft. Hoe zorgen jullie ervoor dat die elke dag weer veilig van en naar de universiteit reizen?

André: "De TU drukt inderdaad een grote stempel op het verkeerssysteem in Delft. Denk hierbij aan intensief gebruikte fietsroutes met meer dan 16.000 fietsers (!) per etmaal.  Uiteraard hebben we als gemeente een langjarige samenwerking met de TU Delft. De TU werkt bijvoorbeeld aan een digital twin, een soort digitale kopie van de stad. Samen met hen onderzoeken we welke bijdrage we hier als gemeente aan kunnen leveren in de vorm van data. Zo kunnen we samen onder andere werken aan een systeem waarin we op basis van criteria kunnen zien waar ons areaal het meest risicovol is in termen van verkeersveiligheid. Zo kunnen we onze investeringsbudgetten gerichter inzetten en preventief opereren en verkeerssituaties aanpakken voordat er ongevallen gebeuren."

Regionale verbindingen

Een gedeelte van de studenten op de TU Delft komen waarschijnlijk ook uit andere steden. Hoe zorgen jullie ervoor dat die reisbewegingen veilig, slim en duurzaam gebeuren?

André: "Samen met onze buurgemeenten en de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) werken we aan snelle fietsroutes in de regio. Wij noemen dat ‘metropolitane fietsroutes’. In Delft werken we aan een route vanaf station Delft via de campus van TU Delft naar Rotterdam Alexander en een route vanaf station Delft naar Naaldwijk. In totaal levert dit ongeveer 40 kilometer aan comfortabele fietsroutes op waarmee we woon-werkverkeer kunnen stimuleren om met de e-bike of de speed pedelec te reizen en de auto te laten staan. Alles gericht om ons areaal veiliger, groener en efficiënter te krijgen in een steeds drukkere regio."

Programma van eisen

Als derde vervullen jullie de rol van opdrachtgever. Hoe gebruiken jullie die rol om bewuste mobiliteit te stimuleren?

Fleur: "Als gemeente Delft zijn we inderdaad ook opdrachtgever. Denk hierbij aan opdrachten aan bouw- en installatiebedrijven en dienstverleners. Vanuit verduurzaming zijn we volop bezig met duurzame mobiliteit in bijvoorbeeld onze aanbestedingen, maar het is nog best taai om dat georganiseerd te krijgen. Dit komt bijvoorbeeld door de minimale beschikbaarheid van elektrisch aangedreven zware bouwmachines, vuilniswagens en vrachtwagens. Of de mate waarin kleinere aannemers daaraan kunnen voldoen, gelet op de bedrijfseconomische haalbaarheid."

Andre: "Dit geldt overigens ook voor projecten van ontwikkelaars waar we niet direct eisen kunnen stellen aan de uitvoering. Vanuit verkeersveiligheid stellen we wel eisen aan bijvoorbeeld de routing van het bouwverkeer, maar kunnen we zeker nog stappen zetten in onze eigen cirkel van invloed. Een gesprek als dit zet ons hier ook weer aan het denken."

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen