Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over MONO-zakelijk. Ze zijn ingedeeld per thema. Klik op het plusje om alle vragen van het thema te bekijken.

MONO staat letterlijk voor één of alleen. Je bent maar met één ding bezig: als je rijdt, houd je je aandacht alleen op het verkeer. MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van appjes of social mediaposts. Houd je ogen op de weg en niet op je scherm. Dit betekent niet dat je je telefoon niet mag gebruiken voor navigatie of om bereikbaar te zijn voor thuis.

Dat je als bestuurder gebruikmaakt van de voordelen van apparatuur onderweg maar je je er niet door laat storen (door bijvoorbeeld de automodus-functie in te schakelen zodat notificaties niet binnenkomen) of niet door gestoord wordt. Verzenders van berichten sturen geen bericht als ze weten dat je onderweg bent en producenten van apparatuur zorgen voor systemen waarvan de informatie in één oogopslag kan worden waargenomen of auditief overgebracht wordt.

Nee de letters MONO staan niet voor een afkorting. MONO staat wel voor één. Dus onderweg is de rijtaak simpelweg de enige taak van de bestuurder. MONO moet op den duur net zo bekend worden als ‘BOB’. Iedereen weet nu wat BOB-rijden inhoudt of weet wat het betekent als iemand zegt ‘ik ben de BOB’.

Afleiding in het verkeer zorgt voor veel schade, (maatschappelijke) kosten en slachtoffers. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen is zo’n 14 miljard per jaar. Veel kosten komen voor rekening van het Rijk, maar ook bijvoorbeeld voor verzekeraars, werkgevers en leasemaatschappijen.

Het verbod op handheld telefoongebruik helpt deels omdat het vooral gaat om hoe lang je met je ogen en gedachten niet bij de weg bent. Ook worden meer functies in-car aangeboden. Het gaat om wat je onderweg met je apparatuur doet en hoe deze systemen werken. Vaak lukt het niet om piepjes van binnenkomende berichten te weerstaan terwijl het lezen en schrijven van tekst het meest risicovol is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het instellen van je navigatie of opzoeken van muziek.

MONO is niet zo zwart-wit. Onbereikbaar zijn is niet van deze tijd, maar het is de bedoeling dat je de duur van een gesprek tot een minimum beperkt. Je bent met je gedachten tijdens het bellen half bij het gesprek en half bij het verkeer. En bellen met je telefoon in de hand is verboden tijdens het besturen van ieder voertuig.

MONO richt zich op alle mensen en organisaties die invloed hebben op afleiding in het verkeer. Allereerst op de verkeersdeelnemer zelf (fietsers, automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, etc). Als bestuurder word je met de MONO-campagne gestimuleerd om onderweg binnenkomende berichten te dempen of andere oplossingen te bedenken zodat je geen notificaties binnen krijgt.

Daarnaast richt MONO zich op de verzenders van berichten, dus familie, kennissen en collega’s.

Tot slot richt MONO zich op de zakelijke markt: werkgevers maar ook producenten van apps, telefoon en in-car systemen, verzekeraars en leasemaatschappijen.

De essentie van de MONO-boodschap is dat iedereen die invloed heeft op afleiding onderweg gestimuleerd wordt keuzes te maken die stap voor stap meer MONO zijn.

Jazeker. Navigatie is heel belangrijk voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook waarschuwt je telefoon vaak als je te hard rijdt. En bereikbaar zijn voor spoedgevallen is logisch. Maar het is niet de bedoeling dat je lang naar je scherm kijkt. De duur van telefoongesprekken beperk je tot een minimum.

Een snelle apper heeft al snel 3 seconden nodig om een woord als voetbalveld te typen. Tel maar eens langzaam af naar 0. Zolang kijk je dus niet op de weg. In die 3 seconden kan er veel gebeuren in het verkeer. Een kind rent een bal achterna de weg op en je bent zo te laat.

MONO is geen absolute waarde. Niemand rijdt 100% MONO. Je bent altijd in gedachte ook met andere dingen bezig. Activiteiten die écht niet MONO zijn, zijn berichten lezen of schrijven, een telefoonnummer intypen, adres invoeren en teleconferenties voeren.

 • Voorkom het lezen of invoeren van tekst. Dus appjes, instellen navigatie of opzoeken van muziek.
 • Voorkom verleiding om diensten te raadplegen die niets te maken hebben met deelname aan het verkeer. Bijvoorbeeld door de niet-storen functies te gebruiken.
 • Communiceer handsfree en telefonisch, maar alleen als het urgent is. Bijvoorbeeld bereikbaar zijn voor je partner of creche.
 • Gebruik rijtaakondersteunende systemen waarvan de informatie in één oogopslag kan worden waargenomen of auditief overgebracht wordt.

Nee, MONO rijden kan op veel manieren. Er zijn apps die je kunnen helpen om niet te kunnen bellen of niet gestoord te kunnen worden. Zoals de In-traffic reply voor Android. Voor IOS is het bijvoorbeeld een instelling in het menu (niet-storen onderweg). Maar als je navigatie gebruikt die berichten dempt of je telefoon op stil zet dan rijd je ook MONO.

Ja dat mag, mits je het verkeer er niet mee in gevaar brengt. Een andere route accepteren met een druk op het scherm is uiteraard prima. Een bericht typen of beantwoorden of social media bekijken en daarmee het verkeer in gevaar brengen is verboden. Hiervoor kun je beboet worden op basis van artikel 5a van de Wegenverkeerswet.

In de wet is specifiek geregeld dat je tijdens het rijden (draaiende wielen) geen telefoon, muziekspeler, tablet of ander elektronisch apparaat mag vasthouden. Hier kan de politie goed op handhaven.

Artikel 5a van de Wegenverkeerswet stelt dat je het verkeer niet in gevaar mag brengen. Dus een filmpje kijken onderweg, appen met telefoon in houder, selfies maken, etc kunnen op basis van dit artikel beboet worden.

Voor de verkeersveiligheid gaat het er vooral om dat je met je ogen en je aandacht bij de weg bent. Dat je wettelijk een telefoon niet vast mag houden, is ingegeven door de handhaafbaarheid en dat je hiermee appen onderweg voorkomt. Maar het gaat er meer om wat je met een telefoon doet dan of je hem vasthoudt. Teksten lezen en invoeren zijn het meest risicovol.

Nee, boetes voor fietsers zijn altijd lager dan voor automobilisten. Zij veroorzaken meestal minder risico voor anderen en zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. De boete voor handheld telefoongebruik in de auto is 240 euro en op de fiets 95 euro.

Nee het verbod op het vasthouden van elektronische apparatuur geldt ook voor muziekspelers, tablets, etc.

Sinds de komst van de smartphone voeren we campagnes over aandacht op de weg. MONO is de opvolger van ‘Onderweg ben je Offline’. Er is een massamediale MONO-campagne gericht op de bestuurders en verzenders van berichten en een MONO-zakelijk campagne gericht op werkgevers. In beide campagnes wordt men bewust gemaakt van nut en noodzaak om MONO te rijden en worden hulpmiddelen aangeboden om hier invulling aan te geven.

De inzet is om minimaal 10 jaar het beeldmerk MONO te gebruiken. Dat is ook nodig. Het duurt lang voordat we ons gedrag aanpassen en er komen steeds nieuwe verkeersdeelnemers bij en nieuwe technieken.

MONO-zakelijk is de campagne die zich richt op werkgevers. Zowel op transportbedrijven, overheden, aannemers, onderhoudsbedrijven als bijvoorbeeld adviesbureau’s. In alle mogelijke sectoren en branches. Niet alleen de grote werkgevers maar ook kleine ondernemers zijn erg belangrijk. Dit is een grote vertegenwoordiging in Nederland en zij rijden veel op het onderliggend wegennet.

Nee dat is het bewust niet. Het doel is dat iedereen een inspanning doet richting MONO en bij het inrichten van hun bedrijfsvoering of product de uitgangspunten van MONO waar mogelijk meeneemt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen organisaties die wel of niet MONO zijn. Bovendien is MONO moeilijk meetbaar, vaak gekoppeld aan integraal beleid. Werkgevers die zich aansluiten bij de MONO-zakelijk community kunnen met hun activiteiten en met de resultaten daarvan wel extra aandacht krijgen en zich profileren via deze website.

Dat werkgevers hun bedrijfsvoering zo inrichten dat medewerkers ongestoord aan het verkeer kunnen deelnemen. Werkgevers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om maatregelen te nemen en zich aan te sluiten bij de MONO-zakelijk community.

Een werkgever kan veel betekenen om de verkeersveiligheid te vergroten en MONO-rijden bij de medewerkers te stimuleren, denk bijvoorbeeld aan

 • Afspraken maken over bereikbaarheid onderweg
 • Medewerkers voorzien van communicatiemiddelen die niet afleiden. Regel bijvoorbeeld telefoons met een automodus-functie, spreek af dat je werknemers onderweg geen berichten lezen en dat je geen antwoord verwacht als je werknemers aan het rijden zijn.
 • Bewustwording creëren met interne campagne of praktische tips uit de toolkit implementeren (beiden te vinden op deze site).
 • Afspraken maken met onderaannemers over bereikbaarheid onderweg
 • Aanmelden bij de MONO-zakelijk community door concrete actie toe te zeggen om organisatie meer MONO te maken.

Op deze website zijn praktische tips te vinden hoe de bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur meer MONO gemaakt kunnen worden. Ook staan er inspirerende voorbeelden van werkgevers die hier al mee bezig zijn. Om intern meer draagvlak en bewustwording te creëren is het uitdragen van MONO intern én naar klanten en leveranciers erg belangrijk. Daarom is er een toolkit met handige materialen zoals een poster die op maat gemaakt kan worden.

De MONO-zakelijk community is een beweging voor en door werkgevers om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers ongestoord aan het verkeer deelnemen. Werkgevers zeggen acties toe waarbij in de bedrijfsvoering en in de bedrijfscultuur MONO wordt geïntegreerd. Werkgevers die meedoen kunnen ook collega-werkgevers aansporen mee te doen en zijn daarmee tegelijkertijd deelnemer én ambassadeur.

Ook publieke organisaties zoals gemeenten en provincies kunnen zich aansluiten bij de MONO-zakelijk community. Brancheorganisaties en koepels zijn ook een belangrijk kanaal bij het uitdragen van de MONO-gedachte: naar hun achterban, hun leden.

Aanmelden kan vanuit twee rollen:

Werkgever: Je hebt je organisatie aangemeld via www.monozakelijk.nl en hierbij tenminste één actie toegezegd. Je organisatienaam komt op de lijst met deelnemers te staan. Dit overzicht is online te raadplegen op de website. Je wordt vrijblijvend uitgenodigd voor specifieke (thema) bijeenkomsten.

Ambassadeur: Als ambassadeurs vergroot je het aantal deelnemers en stimuleer je MONO-beleid.

Bijvoorbeeld:

 • Werkgevers die andere werkgevers motiveren MONO-rijden door te voeren
 • Koepels die hun leden stimuleren om deel te nemen
 • Overheden of bedrijven die in hun aanbestedingen eisen dat onderaannemer lid is van de MONO-zakelijk community
 • Verzekeraars en leasemaatschappijen die klanten stimuleren deel te nemen door voordelen te bieden

De basis voor de MONO-zakelijk community is het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ dat in september 2017 gelanceerd is vanuit de werkgroep Ongestoord Sturen’ met daarin Flitsmeister, VVN, Nederland-ICT, ANWB, TeamAlert en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor het op gang brengen van een MONO-beweging is meer nodig dan alleen een convenant. Daarom is de MONO-zakelijk community in het leven geroepen. Nu is het een samenwerking van zo’n 15 maatschappelijke organisaties, koepels, marktpartijen en het inisterie van Infrastructuur en Waterstaat. De organisaties die op dit moment actief participeren zijn: ANWB, Bouwend Nederland, Interpolis, ministerie van IenW, RAI Vereniging, ROV Zuid-Holland, TeamAlert, VNA, VVN.

Het MONO-convenant is het convenant ‘Veilig Gebruik Smartfuncties in het Verkeer’ uit 2017. De basis hiervoor is een position paper waarin experts aangeven hoe apparatuur onderweg veilig gebruikt kan worden.

Het convenant is bedoeld voor alle bedrijven: van groot tot klein. Voor private en publieke organisaties. Voor alle sectoren en branches. We maken geen onderscheid. Verkeersveiligheid geldt voor iedereen. Wel onderscheiden we verschillende rollen:

 • Werkgevers
 • Campagnemakers
 • Producenten van apps, mobiele apparatuur/in-car systemen
 • Verzekeraars en leasemaatschappijen

Als deze organisaties allemaal de uitgangspunten van MONO meenemen in hun bedrijfsvoering, in hun diensten en in producten dan versterken ze elkaar enorm en werken ze aan eenzelfde veilig manier van omgaan met apparatuur onderweg.

Tim Coronel is de ambassadeur voor MONO-zakelijk. Als zeer ervaren coureur weet hij als geen ander wat concentratie tijdens het rijden betekent en hij is erg gemotiveerd om de doelen van MONO-zakelijk te ondersteunen en MONO-zakelijk bekend te maken in Nederland. Tim zien we terug bij evenementen maar ook organisaties, koepels en brancheverenigingen kunnen hem inhuren voor bijeenkomsten.

In 2019 vielen in totaal 661 doden en zo’n 20.000 zwaargewonden in het verkeer. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat enkele tientallen tot ruim honderd slachtoffers vallen door afleiding in het algemeen. We weten dat met name het lezen of schrijven van berichten het risico op een ongeval met 6x vergroot en dat mensen moeilijk de verleiding van een binnenkomend bericht kunnen weerstaan. Door MONO te rijden raak je minder snel afgeleid.

MONO hoort bij goed werkgeverschap. Potentiële werknemers kiezen vaak voor een organisatie die bekendstaat om goede omgang met medewerkers en een goed HR-beleid: met aandacht voor bijvoorbeeld vitaliteit, mobiliteit en veiligheid. Dus ook MONO.

Niet-MONO rijden zorgt zonder twijfel voor extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan (blik)schade vanwege ongelukken of erger: kosten wegens ziekteverzuim. Door MONO te omarmen kan je helpen deze kosten te minimaliseren. Maar je kan als bedrijf bijvoorbeeld ook korting krijgen op verzekeringspremies of leasetarieven.

Aansluiten bij MONO is een kans om te innoveren. Wie wil inzetten op verantwoord smartphonegebruik in het verkeer, kan niet zonder slimme middelen, instrumenten en innovaties.

Het imago van een bedrijf wordt voornamelijk bepaald door het gedrag van de medewerkers en de uitstraling naar buiten. Dit gedrag is bijna altijd onbewust. De uitdaging als werkgever is werknemers bewust te maken van hun eigen gedrag.

Het gros van de ondernemingen in Nederland bestaat uit kleinere organisaties met minder dan 20 medewerkers. Variërend van zzp’ers, Eigen Rijders, lokale onderhoudsbedrijven, makelaars, etc.  Deze groep is erg belangrijk voor de MONO-zakelijk community omdat zij vaak veel binnen de bebouwde kom rijden waar de risico’s het grootst zijn. Daarom onderscheiden we deze groep binnen de MONO-zakelijk community. Ook zij kunnen kijken welke actie bij hen past. Een kleine actie zoals onder email berichten aangeven dat medewerkers onderweg alleen telefonisch bereikbaar zijn voor spoed of de telefoons in automodus zetten kan al een groot verschil maken. Zowel in veiligheid, imago en welzijn van de medewerkers.

Het gaat erom dat organisaties doen wat bij hun organisatie past. Dat kunnen grote en kleine stappen zijn. Daardoor zijn de voorbeelden uiteenlopend. Op de website staan voorbeelden en die lijst groeit steeds aan tot een inspirerende bron voor iedereen.

Een paar voorbeelden:

 • Telefoons/apps gaan automatisch in niet-storen modus voor onderweg
 • Werkgevers hebben telefoonbeleid en hierover afspraken met medewerkers gemaakt
 • Goed gedrag kan beloond worden, bijvoorbeeld door te rijden met een automodus die het aantal kilometers registreert dat je in ieder geval niet hebt zitten appen achter het stuur
 • Rijscholen besteden aandacht aan MONO rijden en roepen ook werkgevers op om actie te nemen op bedrijfsniveau
Cookie-instellingen