Positieve impact door bedrijven met brede aanpak van verkeersveiligheid

29-12-2021
471 keer bekeken

In 2020 vielen er in de Europese Unie meer dan 22.000 verkeersdoden. Het gevolg: onnodig menselijk leed en onaanvaardbare economische kosten, geraamd op 50 miljard euro per jaar.

Ook in Nederland gaat het om grote getallen: 80.000 ongevallen veroorzaken jaarlijks maar liefst 1,5 miljard euro aan bedrijfsmatige kosten. Bij 65% van die ongevallen speelt afleiding een rol, bijvoorbeeld door smartphones.

Het zijn zomaar wat cijfers die opduiken rondom het thema verkeersveiligheid. Cijfers met een enorme impact, die gaan over de mobiele werkplek van werknemers. Daar moeten we verandering in brengen. Bedrijven spelen daarbij dus een belangrijke rol.

Pullstrategie

Bijvoorbeeld door de inzet van een pullstrategie: maatregelen die gedrag stimuleren door een beroep te doen op intrinsieke motivatie. Zo heeft TVM verzekeringen een publiekscampagne gelanceerd. Daarmee helpt de verzekeraar chauffeurs en transportondernemers om het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur terug te dringen. Bedrijven als Athlon en Heineken maken gebruik van slimme technologieën als SafeDrivePod. En bestuurders zoals Tom Rodenburg, initiatiefnemer en medeoprichter van Hello Mobility, laten voorbeeldgedrag zien om hun werknemers te stimuleren hun gedrag aan te passen. Bellen met de telefoon in de hand, tekstberichten lezen en versturen en deelnemen aan videovergaderingen: het is eenvoudigweg gevaarlijk gedrag achter het stuur. Pullmaatregelen helpen om deze activiteiten achter het stuur terug te dringen.

Schadefrequentie terugbrengen

En het werkt, blijkt uit gesprekken met inspirerende leiders over het belang van MONO. De ervaring van Allianz met diverse werkgevers in de transportsector leert: ‘Een bedrijf met een hoge schadefrequentie kan dat in een paar jaar terugbrengen naar een heel beheersbare omvang. De chauffeur alléén is nooit verantwoordelijk voor de schades. Het is de manier waarop het gehele transportproces is georganiseerd. Dus ook de planner heeft daar een aandeel in.’

Ook het transparant maken van de kosten draagt bij aan de gewenste verandering van gedrag. Cijfers geven inzicht in de schadelast, schadefrequentie en het eigen risico. En maken duidelijk welke bedrijfsmatige kosten kunnen worden voorkomen.

Arboproof werkplek

Een andere pullmaatregel met potentieel is een sectorbrede inzet op de arboproof werkplek. De Arbeidsomstandighedenwet zegt dat de werkgever verplicht is te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Jean-Pierre Vissers, algemeen directeur van leasemaatschappij Athlon Nederland: ‘Als werkgever heb je de zorgplicht voor een veilige werkomgeving, ook als deze zich op de weg bevindt.’ Wanneer sectoren besluiten om gezamenlijk de mobiele werkplek arboproof te maken, zorgen zij samen voor een flinke opschaling van de positieve impact op de verkeersveiligheid. Toch leert een rondgang bij diverse brancheorganisaties en de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) dat dit nog geen gemeenschappelijke praktijk is.

‘Blijven stimuleren’

De pullstrategie van bedrijven is dus nog onvoldoende om dit thema aan te pakken. Bovendien weten we uit ervaring dat gedragsverandering vraagt om een lange adem. En om herhaling, vanwege wisselingen in het personeelsbestand. ‘Zo’n gedragsverandering vergt veel tijd. Inmiddels is het 10 jaar geleden dat we besloten om verkeersveiligheid mee te nemen in het mobiliteitsbeleid. Nog steeds vraagt het dagelijks om aandacht. Je moet het blijven stimuleren’, aldus Anton van der Sanden, directeur Nederland bij Royal HaskoningDHV.

Geen concurrentie op het thema verkeersveiligheid

Door voorwaarden te stellen aan leveranciers en ketenpartners kunnen private werkgevers hun invloed op de veiligheidscultuur in de businessketen sterk vergroten. Bouwend Nederland-voorman Maxime Verhagen noemde dit eerder de ‘Shellmethode’: als opdrachtnemer van Shell heb je je te houden aan heel strikte veiligheidsregels – zodanig dat Shell niet toestaat dat er wordt geconcurreerd op het thema (verkeers)veiligheid. Doe je dat niet, dan werk je dus niet meer voor Shell.

Ook ingenieursbureau Arcadis past deze werkwijze toe. ‘Als Arcadis hebben we een aanzienlijk klantenpotentieel in de energiebusiness. Daar was al sinds jaar en dag een strak beleid, waarin bellen in de auto not done is. Onze collega’s die voor deze opdrachtgevers werkten, hadden dat gedrag al geïncorporeerd in hun dagelijkse routine. En het mooie is: wij vragen dat nu ook van onze onderaannemers. Het is inmiddels een zodanig onderdeel van onze dagelijkse werkwijze dat we dat steeds normaler vinden worden’, aldus Gert Kroon, algemeen directeur van Arcadis.

De toevoeging van deze pushmaatregel, waarmee gedrag wordt afgedwongen door regels, is meer dan de moeite waard. Deze aanpak is eerder al zeer succesvol gebleken voor het thema duurzaamheid. Ook voor verbetering van de verkeersveiligheid liggen hier enorme kansen. De mix van push- en pullmaatregelen maakt dat meer werkgevers sneller de noodzakelijke stappen maken om aan de slag te gaan met veilige verkeersdeelname en MONO rijden. En dat is goed nieuws, want het betekent alleen al in Nederland een jaarlijkse winst van 300 miljoen euro voor werkgevers.

Aan de slag

Pak net als Arcadis, Hello Mobility, Royal Haskoning DHV en vele andere bedrijven je maatschappelijke verantwoordelijkheid en ga aan de slag met  verkeersveiligheid en MONO rijden. Lever vanuit jouw cirkel van invloed een bijdrage aan dit essentiële maatschappelijke vraagstuk en zorg voor een veilige mobiele werkplek voor jouw medewerkers. We helpen je graag op weg met maatregelen die passen bij jouw bedrijf.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen