Werkgevers zien MONO-kansen, maar: ‘Nog flink wat laken voor de schaar’

14-06-2021
910 keer bekeken

Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker van MONO-zakelijk, sprak de afgelopen tijd meer dan 50 CEO’s, bestuurders en voorzitters van tal van bedrijven en brancheverenigingen. In aanloop naar het MONO-zakelijk webinar op 24 juni 2021 blikken we met hem terug op de belangrijkste lessen en best practices.

Deze week deel 2: ‘Een oproep tot verstandig gedrag werkt alleen met een flinke stok achter de deur: duidelijke regels.’

‘In de gesprekken wordt meerdere malen melding gemaakt van een ernstig incident (Tata Steel) als directe aanleiding om het tij te keren. Vaak pakt de top z’n verantwoordelijkheid en maakt er écht werk van. Een prachtig voorbeeld is hoe Vrijbloed Transport zichzelf na een paar tragische dodelijke ongelukken heeft getransformeerd tot het veiligste transportbedrijf van Nederland. Ook een mooi voorbeeld: hoe Simon Loos beschrijft dat het bedrijf per se een plek wilde hebben op het prestigieuze Ridders van de Weg-podium. In dat kader wordt ook frequent het opkomende hybride werken genoemd, waarbij de huidige coronacrisis wordt gebruikt om het mobiliteitsbeleid te herijken.

Voorbeeldrol vanuit publieke partijen

‘Mede op basis van de oproep van onze minister en VVN-voorzitter Martijn Dadema hebben we meerdere publieke werkgevers ook gevraagd om een actieve bijdrage. Zodat we als overheid niet het verwijt krijgen dat we wél naar het private bedrijfsleven kijken, maar onze eigen rol veronachtzamen. Hierin vervult het CBR absoluut een belangrijke rol. Deze partij zit immers aan de bron: daar is de start van de mobiele carrière! Maar wat ook opvalt is de actieve rol van de wegbeheerder, die in toenemende mate met frequente gebruikers afstemt waar in hun infrastructuur sprake is van gevaarlijke situaties. Of het flink promoten van de fiets door de provincie Utrecht.

Vanuit de launching customer-rol van publieke organisaties als opdrachtgever wordt ook aandacht gevraagd voor het feit dat het volstrekt onacceptabel is om in te boeten op veiligheid als concurrentievoordeel. Mijn beeld is dat sommige publieke organisaties deze rol behoorlijk onderschatten.’

Positionering van het vraagstuk

‘In meerdere gesprekken komt de positionering duidelijk aan de orde. Waarbij het afschuwelijke leed en de ongelofelijke maatschappelijke kosten worden afgezet tegen andere zaken waar we ons druk over maken – en die veelal een hogere prioriteit hebben. Zoals de huidige lockdown (AutoBinck) of de files (provincie Noord-Holland). Men vindt het volstrekt onacceptabel om in te boeten op het welzijn van de eigen mensen. “Iedereen ’s avonds weer veilig thuis”, zoals de gemeente Vlaardingen het formuleert. Deze denkwijze resulteert in zaken als Maak een punt van 0, Vision zero, een nieuwe sociale norm of technische oplossingen zoals het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel van de gemeente Rotterdam. Maar ook #PhoNo, AutoModus, SaveDrivePod of data delen.’

Willen versus moeten

Vrijwel alle respondenten geven aan dat je met stroop meer vliegen vangt dan met azijn. Veel van de strategieën zijn gericht op verleiden en belonen. Daarbij wordt opgeroepen tot verstandig gedrag en biedt men handelingsperspectief. Toch werkt dit alleen als er ook een flinke stok achter de deur staat: duidelijke regels. Geen gezwets. Juist daarom wordt er frequent een appel gedaan op veel strakkere handhaving met een hogere subjectieve pakkans. Dat zorgt ervoor dat verkeersdeelnemers het gevoel krijgen dat de politie meekijkt.

Heus niet alleen hosanna

Naast deze best practices is er ook nog een ander contingent van werkgevers – heus niet de eerste de beste, denk aan BIG4-aanbieders, uitzendbureaus en banken – met bij elkaar duizenden auto’s op de weg. Bij hen heeft het onderwerp verkeersveiligheid gek genoeg nog onvoldoende of zelfs helemaal geen prioriteit. Men is er vaak al wél volop bezig met het elektrificeren van het wagenpark, maar de combinatie met het onderwerp verkeersveiligheid is nog niet helemaal gemaakt. Deze bedrijven realiseren zich plat gezegd nog onvoldoende wat een ontzettend kansrijk veld dit is, zowel voor hun organisatie als hun collega’s. Juist dát sterkt mij in het beeld dat we met iets heel nuttigs bezig zijn. Anders gezegd: er is nog flink wat laken voor de schaar!’

Benieuwd naar meer best practices? Lees ook deel 1 van het interview met De Bruijn of meld je aan voor het MONO-zakelijk webinar op 24 juni. Tijdens dit webinar voor werkgevers laten we zien hoe je om kan gaan met MONO-rijden.

Meld je aan

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen