Goed werkgeverschap

MONO is niet alleen goed voor de werkgever, het is ook goed voor medewerkers. MONO hoort bij goed werkgeverschap!

Potentiële werknemers kiezen vaak voor een organisatie die bekendstaat om goede omgang met medewerkers en een goed HR-beleid: met aandacht voor bijvoorbeeld vitaliteit, mobiliteit en veiligheid. Dus ook MONO.  

Het stimuleert medewerkers wanneer zij door de werkgever ondersteund worden in het aangeven van hun eigen grenzen. Waarbij het geoorloofd is om rust, ruimte, veiligheid te bewaken. Dit geldt ook voor de stress die mensen ervaren door continu bereikbaar te moeten zijn en het gevoel te hebben te moeten reageren. Met het MONO-gedachtegoed kan je hier een mooie balans in vinden.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen