Belangrijke MONO-waarden voor werkgevers

Waarom zou een organisatie zich aan willen sluiten bij de MONO-beweging? Hoe maak je de urgentie voelbaar? Om dat te achterhalen hebben 40 werkgevers en koepelorganisaties uit de MONO-zakelijk community in een 24-uurssessie bekeken vanuit welke waarden zij MONO willen omarmen en wat buiten verkeersveiligheid nog meer voordelen zijn.  

Uit die sessie zijn 5 waardenthema’s gekomen die actueel zijn voor bedrijfsvoeringen van organisaties. Ze komen bijvoorbeeld terug in jaarplannen, of zijn relevant binnen de uitgezette bedrijfskoers. Op die manier kan MONO makkelijk een onderdeel van de bedrijfsstrategie worden.  

MONO: dit is waarom  

  • Het moreel besef van organisaties is belangrijk als het gaat om veiligheid. Wil je medewerkers blootstellen aan verkeersveiligheidsrisico’s?   Lees meer over Veiligheid

  • Hoe groot de kostenpost precies is, valt moeilijk te achterhalen. Maar niet-MONO rijden zorgt zonder twijfel voor extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan (blik)schade vanwege ongelukken of erger: kosten wegens ziekteverzuim. Lees meer over Kosten

  • Aansluiten bij MONO is een kans om te innoveren. Wie wil inzetten op verantwoord smartphonegebruik in het verkeer, kan niet zonder slimme middelen, instrumenten en innovaties. Bijvoorbeeld ondersteunende apps of stappen richting autonoom rijden.   Lees meer over Innovatie

  • Aansluiten bij MONO zorgt ontegenzeggelijk voor een beter imago. Het zorgt voor een goede uitstraling van je bedrijf richting medewerkers, maar ook naar buiten toe.   Lees meer over Imago

  • MONO is niet alleen goed voor de werkgever, het is ook goed voor medewerkers. MONO hoort bij goed werkgeverschap! Lees meer over Goed werkgeverschap

    Cookie-instellingen