Imago

Aansluiten bij MONO zorgt ontegenzeggelijk voor een beter imago. Het zorgt voor een goede uitstraling van je bedrijf richting medewerkers, maar ook naar buiten toe.  

Met een goed imago kan je meer klanten aantrekken, je positioneren als aantrekkelijk werkgever en een rolmodel zijn voor stakeholders. Bijvoorbeeld door anderen erop te wijzen dat onverantwoord smartphonegebruik achter het stuur ‘not done’ is.  

En je zorgt intern voor meer werkgeluk en een betere werk-privé balans door niet te verwachten dat medewerkers altijd bereikbaar zijn.  

Het imago van een bedrijf wordt voornamelijk bepaald door het gedrag van de medewerkers en de uitstraling naar buiten. Dit gedrag is bijna altijd onbewust. De uitdaging als werkgever is werknemers bewust te maken van hun eigen gedrag.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen