Veiligheid

Het moreel besef van organisaties is belangrijk als het gaat om veiligheid. Wil je medewerkers blootstellen aan verkeersveiligheidsrisico’s?  

Is er in jouw organisatie een veiligheidsprogramma? En is verkeersveiligheid daarin opgenomen? MONO kan de bestaande veiligheidscultuur versterken. Veiligheid is tenslotte niet alleen belangrijk op de werkvloer.  

Spreek bijvoorbeeld af dat je geen conference calls doet tijdens het rijden, of maak algemenere afspraken over telefoongebruik. Of sta net als bouwbedrijven echt stil bij ongevallen en ga niet gelijk door met de dagelijkse gang van zaken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen