MONO-waarden

 

BELANGRIJKE MONO-WAARDEN VOOR WERKGEVERS

Werkgevers hebben steeds meer aandacht voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en goed werkgeverschap. De beweging om zonder afleiding deel te nemen aan het verkeer, waar MONO zich op richt, is zo’n vraagstuk. Hoe kun je zonder al teveel moeite de MONO-uitgangspunten meenemen in de bedrijfsvoering?

Er zijn 5 specifieke waarden die voor werkgevers belangrijk zijn en waar MONO aan bij kan dragen. Als werknemers zonder afleiding deelnemen aan het verkeer worden die waarden alleen maar versterkt. Die waarden zijn ook actueel in de bedrijfsvoering van organisaties. Ze komen bijvoorbeeld terug in jaarplannen, of zijn relevant binnen de uitgezette bedrijfskoers. Zo kan MONO makkelijk een onderdeel van de bedrijfsstrategie worden.

De 5 waarden zijn niet zomaar gekozen. Ze komen voort uit een onderzoek van Bureau DDZ en zijn verder aangescherpt door de initiatiefnemers van de MONO-zakelijk community.

Bekijk de rapporten

MONO: zeker ook voor kleine ondernemingen

Nederland kent veel kleine organisaties met minder dan 20 medewerkers. Misschien ben je zzp’er of heb je een klein onderhoudsbedrijf. Juist dan ben je belangrijk voor de MONO-zakelijk community omdat je vaak binnen de bebouwde kom rijdt, waar de risico’s het grootst zijn.

Als eigenaar ben je vaak ‘meewerkend voorman’. Als een voertuig of een medewerker een paar weken of maanden niet ingezet kan worden, is dat een enorme klap. Daarom kijken we bij de MONO-zakelijk community speciaal naar kleine ondernemingen. Kleine acties zoals de telefoon in automodus zetten, of onder e-mailberichten aangeven dat medewerkers onderweg alleen telefonisch bereikbaar zijn voor spoed, kunnen al een groot verschil maken. Zowel in veiligheid, imago als welzijn van de medewerkers.

 

 

 

 

MONO, Dit is waarom:

 
 

 

 

      KOSTEN

 

 

 

Het is moeilijk meetbaar, maar niet-MONO rijden zorgt zonder twijfel voor extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan schade, stilstand en uitval van medewerkers. Uitval door ongevallen spreekt voor zich, maar continu bereikbaar zijn en tijdens het rijden communiceren leidt ook tot meer stress en minder aandacht voor ander verkeer. Daarbij komen ook de maatschappelijke kosten van ziektekostenverzekeraars en arbodiensten. De kosten van verkeersongevallen bedragen jaarlijks 14 miljard die voor

een groot deel bij werkgevers terecht komen.

Voordelen
Door MONO te omarmen kan je helpen deze kosten te minimaliseren. Als je MONO-beleid voert kun je mogelijk ook korting krijgen op verzekeringspremies of leasetarieven. Of voordelen krijgen bij aanbestedingen.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

      VEILIGHEID

 

 

 

Voor elke organisatie zijn mensen onderweg: afnemers, leveranciers, maar in de eerste plaats medewerkers. Zij begeven zich in het verkeer en lopen daarbij het risico om een ongeval te krijgen. Het gebruik van mobiele apparaten verhoogt dat risico. Het beantwoorden van de telefoon verdubbelt het risico op een ongeval en een berichtje lezen of schrijver maakt het risico zes keer zo groot.

Beleid over verkeersveiligheid
Een werkgever is verantwoordelijk voor verkeersongevallen die tijdens werktijd plaatsvinden. Toch heeft 37% van de werkgevers geen beleid over verkeersveiligheid van werknemers. Een organisatie kan veel impact hebben op het gedrag van de mensen die aan de organisatie zijn verbonden. Dat kan ervoor zorgen dat medewerkers, leveranciers en klanten veiliger de weg op gaan.

Veiligheid is vaak wel een prominent thema binnen organisaties. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt gemaakt om veilig en gezond werken te bevorderen.

Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar brandveiligheid en een veilige werkplek. Verkeersveiligheid maakt niet altijd deel uit van een RI&E, maar hoort daar eigenlijk wel thuis.

Voordelen
Werk maken van verkeersveiligheid levert ook veel op voor een organisatie zelf

  • Het voorkomen van menselijk leed en uitval van medewerkers.
  • Veilig rijden betekent minder schades en daarmee een kostenbesparing. 
  • Het transport of de medewerker komt op tijd aan en dat zorgt voor een tevreden klant en meer betrouwbaarheid in de dienstverlening. 
  • Het voorkomen van imagoschade als medewerkers een ongeval veroorzaken. 
  • Werken aan verkeersveiligheid past perfect bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, en is daarmee positief voor je bedrijfsimago. 
 

 

 

 
 
 
 

 

      WERKGEVERSCHAP

 

 

 

MONO is niet alleen goed voor de werkgever, het is ook goed voor medewerkers. MONO hoort bij goed werkgeverschap!

Potentiële werknemers kiezen vaak voor een organisatie die bekendstaat om goede omgang met medewerkers en een goed HR-beleid: met aandacht voor vitaliteit, mobiliteit en veiligheid. Werkgeluk en betere werk-privé balans zijn belangrijk. MONO draagt hieraan bij.

Aanjager
Het stimuleert medewerkers wanneer zij door de werkgever ondersteund worden in het aangeven van hun eigen grenzen.

Waarbij het geoorloofd is om rust, ruimte, veiligheid te bewaken. Dit geldt ook voor de stress die mensen ervaren door continu bereikbaar te moeten zijn en het gevoel te hebben te moeten reageren. Met het MONO-gedachtegoed kan je hier een mooie balans in vinden.

MONO kan een aanjager zijn om sociaal te innoveren, om zo meer werkplezier te creëren.

 

 

 

 
 
 
 

 

      IMAGO

 

 

 

Aansluiten bij MONO zorgt ontegenzeggelijk voor een beter imago. Het zorgt voor een goede uitstraling van je bedrijf richting medewerkers, maar ook naar buiten toe. Actief meedoen met de MONO-beweging is goed voor het beeld dat mensen van jouw organisatie hebben.

Er is aandacht voor verkeersveiligheid: aandacht voor woon-werkverkeer van medewerkers en aandacht voor de ritten die men maakt voor het bedrijf zelf naar klanten, leveranciers en anderen.

Aantrekkelijk werkgever
Een positief imago is goed voor het werven van nieuwe klanten en behouden van de huidige klanten. Positionering je als aantrekkelijk werkgever en ben een rolmodel voor stakeholders. Bijvoorbeeld door anderen erop te wijzen dat onverantwoord smartphonegebruik achter het stuur ‘notdone’ is.

 

 

 

 
 
 
 

 

      INNOVATIE

 

 

 

Afleiding wordt veelal veroorzaakt door nieuwe technieken zoals smartphones en apps. Moderne technieken die je ondersteunen bij het rijden, vergroten de verleiding om te gaan appen. MONO heeft dus een sterke relatie met innovatie. Het is belangrijk om slimme communicatiemiddelen en instrumenten te kiezen die niet afleiden onderweg of verleiden tot gebruik van sociale media onderweg.

Goed gedrag belonen
Maar MONO en innoveren gaat niet alleen over techniek. Het gaat ook over belonen, contracten en opleidingen. Zo

werkt goed bedrag belonen motiverend. Zorg bijvoorbeeld voor incentives voor een veilige manier van communiceren.  Creëer een cultuur waarbij je iemand onderweg niet stoort.

Denk ook aan het opstellen contracten zodat ook onderaannemers MONO moeten rijden. Of leg afspraken met medewerkers over veilige verkeersdeelname vast.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen